Advertisement
МНЕНИЯ

Истинска наглост е твърдението, че Община Доспат спазва законите на Република България

До редакцията на в-к „Отзвук“
гр. Смолян

 

ОТНОСНО 1: Някои въпроси, свързани с публикуваното Право на отговор във в-к „Отзвук“ на кмета на община Доспат Елин Радев

ОТНОСНО 2: Някои въпроси, свързани с публикацията „ДНСК установи незаконно строителство, прикривано от община Доспат“ на вестник „Отзвук“.

Озадачен съм от твърденията на г-н Радев, че община Доспат не прикрива незаконно строителство и че следи за спазването на нормативната уредба.

Имам следните въпроси:

• Как е възможно да твърдиш това, след като има осъден кмет на с. Любча за извършено престъпление, с което се стартира престъпния ПУП, в който попада незаконната пристройка на Реджеп Ферадов?
• Защо в правото си на отговор не споменава, че освен незаконосъобразния престъпен ПУП, който е одобрил между двата имота УПИ-23 и УПИ-XXI-409 599, е извършил и незаконосъобразна промяна на границите на трети имот – IV -19.
• Как управлява община, в която началникът на отдел ОС –УТ Николай Велинов вместо с живи пет наследника на този имот е осъществил връзка с починалия през 1989 г. собственик на имота – Самуил Лилков Керкелов? Него, мъртвия, г-н Велинов е успял да убеди и заинтересова, така че да подпише декларация-съгласие за незаконната промяна на границите на имота му.
• Защо до ден днешен не съм получил актуална скица и документация за имот IV – 19, за издаването на които съм подал молба на 27.04.2022 г. като упълномощено от съсобственика Емине Парпулева лице? Най-вероятно, защото има попълнена Декларация –съгласие от умрелия човек и този факт трябва да се прикрие.
• Защо в списъка на заинтересованите лица сме попаднали ние тримата (Камен, Анатолий и Румяна), а липсва най-малкият ни брат Борислав?
• Как така ние не знаем какъв ПУП е изготвен за нашия имот, а сме запознати какво се върши в съседния?

На фона на всички тези нарушения е истинска наглост да твърдиш, че община Доспат спазва законите на Република България.

Задавам тези въпроси, въпреки че не очаквам адекватен отговор от човек, който по всякакъв начин се стреми да оправдае своите закононарушения и тези на служителите си.

Относно публикацията „ДНСК установи незаконно строителство, прикривано от Община Доспат“

След подадения от мен сигнал до министъра на Регионалното развитие и благоустройство за прикривана от РДНСК – Смолян незаконна пристройка на Реджеп Ферадов главният директор на Главна Дирекция „Строителен контрол“ ДНСК инж. Георги Даракчиев даде указания на кмета на община Доспат в срок от 20 работни дни от получаването на писмото да разпореди да бъдат предприети последващи законосъобразни действия, като бъдат уведомени Камен Андреев, МРРБ, ДНСК и РДНСК – Смолян. Това означава, че кметът Елин Радев трябва да издаде заповед за събаряне на незаконната постройка на Реджеп Ферадов. Този срок отдавна мина, но кметът не предприема нищо.

Напротив, чрез правото си на отговор до редакцията на в-к „Отзвук“ се опитва да заблуди обществеността.
Не знам защо в своето право на отговор кметът Радев цитира съдебното решение на ВАС за премахване на незаконен строеж от г-н Атем Кехая от с. Барутин. Не познавам господина, но искам да задам следните въпроси:
• Как кметът на община Доспат издава заповеди за събаряне на постройки, които са в имотите на жители на общината, а в същото време постройката на Реджеп Ферадов, изградена върху общинска собственост 515 (улица) без издадени документи за строеж в този имот се узаконява с ПУП – ИПР, касаещи други имоти УПИ V-23 и УПИ-XXXIX-409,595, кв. 45 по плана на с. Любча?
• Как се издава разрешително за строеж на Реджеп Ферадов, след като той не е бил собственик на имота през 1989 г., когато разрешението е издадено?
• Защо това разрешително липсва в архива на общината?
• Как се строи без одобрен проект, без протокол за определяне на строителна линия и ниво, без откриване на строителна площадка и без извършена покупко-продажба на въпросния общинския имот?
• Защо вече построената пристройка в имот 515 (улица) е вписана в новозакупения имот 595?
Явно, че в Община Доспат това е нормална практика, особено ако става въпрос за приближени хора.

Камен Андреев

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!