ГОРУБСОПОЗДРАВЛЕНИЯ АРХИВ

Инж. Сергей Атанасов: Продължаваме да пишем новата история на „ГОРУБСО“

Днес, 1 юли 2020 година, „ГОРУБСО“ отбелязва своята 70-годишна нова история!

Изминатият с много труд път на развитие на рудодобива в Родопите на минно-рудно дружество „ГОРУБСО“, създадено с указ № 307 от 29.06.1950 г. на Президиума на народното събрание на НРБ оставя огромна диря в историята на рудодобива в родопския минен басейн.

Създадено по решение на Правителствата на СССР и НРБ дружеството „ГОРУБСО” има за задача да осъществи мащабен добив и преработка на оловно-цинкови руди в НРБ, с което да се положат основите за развитие на цветната металургия в страната ни, като важен отрасъл в нейната икономика.
Наименованието на дружеството произхожда от съкращаване на руското наименование: „Горно-рудное болгаро-советское общество“.

В момента на създаването на „ГОРУБСО” на 1 юли 1950 г. на територията на родопския минен басейн добива и преработката на оловно-цинкови руда до концентрати се е осъществявало от няколко минни предприятия.

За разлика от много други предприятия, които се сринаха или отбелязаха съществен спад в производството си през последните години, „Горубсо-Мадан“ АД е едно от дружествата, които в условията на тежката финансова криза, започнала със срива на цените на металите на Лондонска метална борса от началото на годината и продължила с предизвикателствата на пандемията от COVID-19, запазиха напълно дейността си, както на добив и преработка на оловно-цинкови руди, така и на търсене и проучване на нови полезни изкопаеми, без да се спира нито за ден производствения процес.

Постигнатите добри резултати, както в добива и преработка на руда, така и в подобряване на условията на труд и заплащане на работещите са в резултат на упорития труд на всички заети в дружеството и на доброто управление.

На всички, свързали живота си с „ГОРУБСО“, пожелаваме здраве и вяра в още по-добро бъдеще!

За съжаление поради създалата се ситуация не успяхме да изпълним предвидените тържества послучай годишнината, но продължаваме да пишем новата история на „ГОРУБСО“.

Бъдете здрави!

инж. Сергей Атанасов
изпълнителен директор на „Горубсо – Мадан“

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close