НОВИНИОбразование

Интересни разработки показаха дипломирани инженери от Физико-технологичния факултет в Смолян

На 26 и 30 септември 2020 г. във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски” се проведоха Държавните изпити на завършващите бакалаври и магистри.

За база Смолян това е първият випуск от завършващи студенти по специалности от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Машинно инженерство“, които ще придобият образователно-квалификационна степен „Магистър”. Дипломантите представиха интересни презентации на дипломни работи.

Севдалин Калеканов

„Много сме доволни от представянето на нашите възпитаници. Независимо от усложнената епидемиологична обстановка нашите студенти разработиха и представиха силни дипломни работи по актуални теми, със силна практическа част”, заяви доц. д-р Слави Любомиров, заместник- декан на Факултета и ръководител катедра „Електроенергетика и комуникации”. „Комисията се впечатли от разработката на бакалаврите Николай Кехайов, Анатоли Парушев и Севдалин Калеканов от специалност „Компютърни и комуникационни системи“, които са внедрени в реални условия”, добави той. Актуалността на разработките за специалност „Компютърни и комуникационни системи“ произтича от тенденциите на непрекъснатото развитие на проектирането и изграждането на по-сложни по структура и състав безжични комуникационни системи. Силни и с практическа насоченост са и разработките на колегите от „Електроенергийна техника“ – бакалаврите Таню Димитров и Стоян Йовчев. Техните разработки са с приложен характер и са подходящи за учебния процес на бъдещи студенти. Ние се гордеем с показаните от тях знания и практически умения.“

Златка Трендафилова

„В нашата катедра днес дипломирахме втория випуск инженери. Особен интерес предизвика дипломната работа на Златка Трендафилова от специалност „Автомобилна техника” на тема „Интелигентни системи в управлението и организацията на въздушния транспорт“. В нея дипломантката направи анализ на съществуващия модел за управление във въздушния транспорт в Р. България и представи интелигентите системи за управление на въздушното пространство. Разработената програма за модернизация на навигационната инфраструктура спомага за качественото обслужване с висока степен на безопасност и надеждност.”, заяви доц. д-р Кънета Паскалева, ръководител катедра „Машиностроене и транспорт“. „Внимание заслужава и разработката на Анелия Хаджийска от специалност „Машиностроителна техника и технологии” на тема „Проектиране и конструиране на инструментална екипировка за шприцване на пластмасов детайл”. Интересни разработки имаше и на първите ни магистри в направлението”, добави доц. Паскалева.

Това са само част от дипломните работи, които бяха защитени във Физико-технологичния факултет. Дипломантите, които се явиха на държавен изпит, показаха много добри знания.

На дипломните защити присъстваха председателят на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Смолян (КИИП – РК) инж. Георги Кабасанов, инж. Манол Люнчев – председател на секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника” към КИИП – РК Смолян. Инж. Кабасанов поздрави дипломантите, пожела им успешна реализация. „За втора година Камарата отпуска четири еднократни стипендии за най-добрите дипломни разработки. „Впечатлен съм от високото ниво на представените дипломни работи.“, заключи той.

За желаещите да продължат обучението си Физико-технологичният факултет предлага разнообразни магистърски програми.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close