Местна власт

И Мелемов като Цветанов вероятно смята, че няма кой да го накаже

Провеждането на обществени поръчки в община Смолян, при които изпълнителите са били избирани въз основа на методика с критерий „Организация за изпълнение на поръчката“, противоречи на законите и ограничава конкуренцията. Това признава кметът на Смолян Николай Мелемов в мотивите си към разпореждане, с което прекратява конкурса за избор на изпълнител на строителни и ремонтни работи на общински сгради за 1 778 000 лева без ДДС. Поръчката бе обявена на 1 март т. г. и бе разделена на две обособени позиции – вътрешно преустройство на част от бившия тубдиспансер в дневен дом за лица с деменция и основен ремонт на Планетариума. Строителите трябваше да бъдат избирани по методика, в която основна тежест имаше критерият „Организация за изпълнение на поръчката“ с 50% тежест, срок за изпълнение – с 15% и цена – с 35%.

Заради същата методика през миналата година заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова в качеството си на ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” (ОПРР) издаде шест разпореждания, с които наложи на Община Смолян 600 000 лева финансови корекции по европроекти. Кметът обжалва наложените санкции, но Административният съд в Пловдив ги потвърди. Мелемов обаче обжалва на във Върховния административен съд всички финансови корекции като отказа да признае нарушенията си. Община Смолян в работата си се придържа към най-добрите практики в областта на обществените поръчки, написа кметът в отговор на статията във вестник „Отзвук“ със заглавие: “Санкции за над 600 000 лв. са наложени на Община Смолян по европроекти”, публикувана в бр.23 от 7 юни т. г.

Последва извънредно заседание на Общинския съвет, на което местният парламент препоръча на кмета Николай Мелемов да потърси дисциплинарна и служебна отговорност от виновните лица и да прекрати всички обществени поръчки, обявени по тази методика, а материалите от сесията да бъдат изпратени на прокуратурата.

„Няма от какво да ни е срам. Работим, спазвайки законите. Община Смолян е в нормално, задоволително, добро финансово състояние и нямаме никакви притеснения. Надявам се, че нашите жалби, които сме подали в съда, ще бъдат уважени, ще бъдат разгледани по същество. Твърдя отговорно, че Законът не е нарушаван от администрацията на Община Смолян.“ – каза пред съветниците кметът.

Но в Решение № 8 от 21.06.2019 г. кметът пее друга песен.  Утвърдената методика по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ „е формулирана в противоречие с разпоредбите на чл.2, ал.1, чл.70, ал.2, т.З. ал.5 и 7 от ЗОП и чл.ЗЗ. ал.1 от ППЗОП“, твърди Мелемов. Методиката допуска субективно оценяване, неравно третиране на участниците, признава още кметът. В описанието на условията се съдържат неясни термини, които не са уточнени и които позволяват субективно третиране от страна на комисията, мотивира се той и достига до извода, че обществената поръчка съдържа неравно третиране на участниците, които могат да доведат до необосновано класиране. В резултат на което я прекратява.

В момента в община Смолян текат поне още 3 обществени поръчки за строителство. Със същата методика. Първата е „Ремонт на пешеходната зона на стария център на гр. Смолян“, известна като „ремонт на ремонта“. По нея трябва да се реновира основно участъкът от „Топ Старс“ до Областната дирекция на МВР. Предвижда се и частичен ремонт на засегнати участъци от цялата пешеходна зона, импрегниране и лакиране на щампования бетон по цялата дължина на пешеходната зона, както и почистване, оформяне и обработка на фугите с хидроизолационен пълнител. Изпълнителят на строителните дейности за 375 000 лева без ДДС ще се избере по методика с „организация за изпълнение на поръчката“ с 50% тежест, срок за изпълнение – с 15% и цена – с 35%.

Но кметът не прекратява тази поръчка. Не прекратява и конкурса за реставрация и адаптация на старото училище „Св. Панталеймон“ в двора на църквата „Успение Богородично“ в с. Широка лъка за 634 000 лева без ДДС. Обявен на 12 юни т. г. със същите критерии за възлагане – „организация за изпълнение на поръчката“ – 50% тежест, срок за изпълнение – 15% и цена – 35%.

Нещо повече – седмица след като прекратява поръчката за Планетариума и Дневния център за лица с деменция, кметът Николай Мелемов обявява нов конкурс. Той е от 27 юни и е за инвестиционно проектиране за реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Смилян. Изпълнителят на малката обществена поръчка от 70 000 лева без ДДС ще се избира въз основа на следните критерии: цена – с 40% тежест, срок за изпълнение – с 20% и „организация на персонала“ – с 40%. Заради този критерий Община Смолян бе санкционирана от Оперативна програма „Добро управление“ за обществена поръчка по проект „Посоката е ОИЦ – Смолян, възможностите много“.

Тогава кметът Мелемов обжалвал решението на директора на Дирекция „Добро Управление“ към Министерския съвет Ирена Първанова от 12.01.2018 г. в Административен съд – София-град. Съдът обаче го отрязва: „От методиката е видно, че оценката по показател „Организация на персонала“ се основава на описание (на организация, разпределение на задачи, мерки и т. н.). Съгласно чл. 33, ал. 1 от Правилника за приложение на закона за обществените поръчки (ППЗОП) начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите.“ – пише в решението на АССГ. „Налице е финансово отражение на нарушението и е налице вреда за бюджета на ЕС, тъй като е налице необосновано ограничаване на конкуренцията в обществената поръчка, в която е можело да участват други икономически оператори, които да представят оферти с по-ниска стойност за изпълнение на поръчката“ – мотивира се съдия Наташа Николова. Кметът на Смолян отново не е съгласен с решението и обжалва във ВАС. На 8 април т. г. касационната жалба на кмета Мелемов е отхвърлена от Върховния административен съд. Съдът приема, че Община Смолян е допуснала „необосновано ограничаване на конкуренцията“ като е нарушила чл. 33, ал. 1 от ППЗОП.

Демонстрираното от кмета на Смолян несъобразяване със законите и с решението на Върховния административен съд при разпореждането с бюджетни средства е опасен рецидив. В случая едва ли може да се говори за незнание, липса на опит, подвеждане. А за умишлено погазване на правото. На какво се дължи тази негова арогантност е тема за друг анализ. Но и той като неговия доскорошен покровител Цветан Цветанов може би смята, че няма кой да го накаже.

Зарко Маринов

Покажи още
Back to top button
Close
Close