ОБЩЕСТВО

Хвала тебе, Вълко Василевски!

В най-творческа възраст, оставил големия град и директорското място на голям завод в Пловдив, той предпочел тишината и неизвестността в родно Славейно. Идва тук сам и се отдава на възстановяването на национализираната преди години горовладелска кооперация.

Започва с издирването на нейните собственици и наследници на дялове. Седнал на стол в кооперацията, той създава актив за работа от ентусиасти и успява да създаде скромен колектив.

Изяснил си задачите и отговорностите, започва работа по възстановяване на горите и дяловете на членовете. Започва сеч и добив на трупи за продан. Това не го задоволява и организира производствен процес за първична обработка на суровината. С времето закупува парцел и строи производствен цех и сграда за управление на кооперацията. Закупува машини и съоръжения, както и транспортна техника и камиони.

Резултатите от неуморния труд са налице, започва изплащане на дивиденти на член-кооператорите, а те се множат всяка година. В момента те наближават към хиляда души. Всички изненадани и доволни от работата на Василевски.

Включва се в обществения живот на родно Славейно – в кметството, читалището, училището, църквата и там, където може да помогне с нещо.

Превръща се в благодетел и дарител на средства – свои и на кооперацията.

Сградата на старото училище би се срутила, ако Василевски не бе намерил пари и фирма, която да събори покрива и да направи нов. Сега предстои основен ремонт на сградата – вътрешна и външна фасада.

Взето е решение, в старото училище да се направи още един музей на Славейно – музей на славейновски гении и големите чиляци от историята на Славейно. За това са нужни много пари, но идеята да се запази фасадата и училището като музей са желани от всички славейновци и те вярват, че Вълко ще бъде последователен докрай и ще намери средствата за постигане на целта.

Погледнат отстрани изглежда безгрижен, но да носиш отговорност за толкоз неща, не е лека работа. Да даваш средства на имотни и малоимотни стари хора от забравените дори от тях гори, се иска познание. А това го може Василевски вече 20 години като председател на кооперацията. Хвала тебе, Вълко! Честита Коледа, честита Нова 2019 година, честита 20-годишнина на кооперацията!

Методи Гавраилов и член-кооператорите от Кърджали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Back to top button
Close