ЗАКОН И РЕД

Глобяват „ВиК“ за незаконно ползване на вода

Басейнова дирекция – Пловдив, е погнала „ВиК“ за незаконно черпене на вода от извори. В съда вече са образувани две дела срещу наложени санкции от по 150 лева на водното дружество. С решение от миналата седмица едно от наказателните постановления е потвърдено.

Нарушението, извършено от „ВиК“ ЕООД е, че черпи вода за питейно-битово водоснабдяване без да има разрешение от Басейнова дирекция. В единия от случаите става въпрос за село Малка Арда. Актът е съставен през октомври м. г. Констатирано е, че дружеството водовзема за обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на селото от 12 водоизточници. Водите от изворите постъпват в събирателна шахти чрез етернитови тръби, след което в стоманобетонов резервоар, намиращ се над селото и от там се разклоняват към абонатите. Според контролните органи от Басейнова дирекция дружеството няма право да черпи вода, тъй като липсва надлежно издадено разрешително за водовземане.

Идентичен е и вторият случай за село Брезе. Изворите, от които се водовзема, се намират в махала Смаилови колиби в землището на село Широка лъка. Делото все още е висящо. Първото заседание е отложено и насрочено за нова дата.

Блиц
Шефът на ВиК Мариян Николов: Трябват няколко години, за да се приведе всичко в ред

Г-н Николов, как се стигна до глобите на ВиК?
Наказателните постановления са издадени за това, че няма разрешителни за водоползване или са с изтекъл срок и съгласно закона търпим санкции. Сметнахме, че имаме някакво основание за обжалване, обаче съдът прецени друго. През годините е станало. Имало е една кампания към 2001 г. Не са се предприели необходимите действия тогава и така си е стояло. Става въпрос за малки водоизточници. Имало е някакво негласно съгласие, търпимост, а сега от Басейнова дирекция са преценили и са решили да извършат проверки дали има или не издадени разрешителни.

Според вас не е ли парадокс държавата да глобява държавно дружество?
Този въпрос няма да го задавате на мен. Въпреки че сме държавно дружество, ние сме и търговско. Бях помолил за отсрочка, защото това са неща, които няма как да се случат в рамките на месец или два. Трябват няколко години, за да се приведе всичко в ред, защото се изготвят и проекти. За десет вече сме направили, но има още. Започнали сме процедурата по издаване на разрешителни още от миналата година, веднага след констатациите. Но всяко нещо изисква време и ресурс. Няма как да стане с магическа пръчка.

За колко населени места става въпрос?
За много населени места в цялата Смолянска област.

Много малка санкция са ви наложили – по 150 лева, защо?
Не знам какво е тяхното основание. Не смятам че е малка и за това я обжалвахме.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close