Местна власт

Глобиха Община Смолян заради езерото „Рибката“

От 30 септември микроязовирът вече е държавна собственост

Община Смолян ще плаща глоба за неизпълнение на предписание на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТ) за езерото Кирянов гьол („Рибката“). Наложената санкция е 5 000 лв., но след обжалване в Районния съд в Смолян, е намалена на 1 000 лв.

Сагата с язовирната стена на микроязовира на входа на Смолян е от няколко години и това не е първата глоба, която отнася Община Смолян от ДАМТ. Предписания за безопасността на водоема са давани в продължение на повече от 10 години. Но действия по тях не са предприемани. Последното предписание е след проверка, извършена на 12 декември 2017 г. Служители на агенцията указват да се изгради система за мониторинг на язовирната стена, която да измерва ниво, налягане на водата и др. показатели. Срокът е до 30 ноември 2018 г. На 15 януари 2019 г. е извършена нова проверка, при която е установено, че предписанието не е изпълнено. Съставен е акт за нарушение по Закона за водите, а по-късно е издадено наказателно постановление, с което на Община Смолян е наложена санкция от 5 000 лв.

По време на делото се оказва, че на 30 септември 2019 г. „Рибката“ е прехвърлена на областната администрация чрез дарение. Това обаче не освобождава от отговорност Община Смолян, която към датата на налагане на наказанието, е била собственик на водното съоръжение.

Решението за прехвърлянето на микроязовира бе взето от Общинския съвет на 11 септември 2018 г. Въпреки недоволството на местната рибарска общност съветниците решиха да „отърват“ Общината от ангажимента да поддържа в изправно състояние езерото.

„Кирянов гьол“, заедно с езерото „Лагера“, са в списъка с опасните водоеми в България. Те са естествени езера, превърнати в микроязовири. Пред 1960-1963 г. са построени стените им. Преди 10 ноември са бракувани като микроязовири. По данни на Басейнова дирекция – Пловдив основните им изпускатели, стените и земните насипи са повредени и е препоръчано да бъдат напълно източени. Според експертите това на практика е невъзможно. ОТ РИОСВ Смолян настояват „Лагера“ да бъде обезопасен, а не пресушен, тъй като в него е едно от най-големите находища на защитеното растение блатен плаун. Има идея езерото да бъде обявено за защитено. Езерото „Рибката“ също не може да бъде изпуснато докрай, защото водният му напор поддържа основния път от Смолян за Пампорово и ако няма вода, трасето ще се разруши.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close