Advertisement
ОБЯВИ

Festo търси да назначи инженер конструктор в гр. Смолян

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Във връзка с разрастване на дейността на „Фесто Производство“ и разширяването на екипа, отдел „Производство на инструменти и детайли“ търси да назначи:

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Описание на длъжността:

 • Конструира инструментална екипировка съгласно техническите изисквания на поръчителя и специфичните възможности на инструменталното звено;
 • Изготвя необходимата техническа и технологична документация, както и участва в контрола за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазване на технологичната дисциплина;
 • Планира и оптимизира технологичните процеси с цел повишаване на рентабилността на инструменталното производство;
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове обработки;
 • Участва в съгласуването на конструкциите на нови инструменти с другите звена на инструменталното производство;
 • Изгражда и поддържа база данни с конструктивна, технологична и програмна документация за инструментите в отдела;
 • Участва при определяне на очакваното натоварване на машините, работните места, изготвянето на времеви графици за отделните поръчки и др.;
 • Съблюдава поставените срокове и своевременно уведомява прекия ръководител при възможност за отклонения от установените времеви графици.

Tехнически компетенции:

 • Висше техническо образование в областта на машиностроенето;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език (ниво B2);
 • Отлична компютърна грамотност – MS OFFICE;
 • Познания и практически опит по CAD/CAM системи;

Професионални компетенции:

 • Професионален опит от минимум 2 години в областта;
 • Професионален опит в сходно производство ще се счита за предимство;

Личностни компетенции:

 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките – ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в гр.Смолян, ул.“Димитър Македонски“ 4 на вниманието на г-н Ангел Дишлиев, р-л отдел „Производство на инструменти и детайли“ или на имейл careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button