НОВИНИ

ДЗЗД „Пашмакли“ е първият вероятен строител на водния проект на Смолян (видео)

Обединението „Пашмакли“ ДЗЗД е единственото дружество, което стигна до финала на една от обществените поръчки за т. нар. втори воден цикъл на Смолян. Днес в 11.30 часа във „ВиК“ ЕООД – Смолян бяха отворени офертите на фирмите, поискали да извършат строително-монтажни работи по интегрирания воден проект на Смолян по ФИДИК – червена книга. Но отворената от комисията с председател инж. Николай Сираков оферта бе само една – на ДЗЗД „Пашмакли“. Членове на това обединение са „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД.

Документи са подали осем фирми и обединения, но седемте от тях са били отстранени. Това обяви членът на комисията и координатор на проекта Даниела Димитрова. Отстранените участници са „ИСА2000“ ЕООД, ДЗЗД „КВ ПС СМОЛЯН 2019“ (с членове в обединението „Кристална вода“ АД, „ПС Инженеринг“ ЕООД, „Инфрастройгруп“ ЕООД и „Ивелинстрой“ ЕООД), ДЗЗД „ТЕМПУС-СИСТЕМС“ (включващо „Аква Темпус“ ООД и „Аква Системс“ ЕАД), ДЗЗД „СМОЛЯН ГРУП“ (с членове в обединението „ДЖИ ПИ груп“ АД и „Крис-МТ“ ООД), „Запрянови-ОЗ“ ООД, „Трейс груп холд“ АД, „Грома Холд“ ЕООД.

Цената, на която „Пашмакли“ ДЗЗД предлага да изпълни обществената поръчка, e 22 500 741,62 лева без ДДС, или само с двеста хиляди лева по-малко от първоначалната стойност. Ако управителят на „ВиК“ ЕООД инж. Мариян Николов потвърди избора на комисията и решението му не бъде обжалвано, „Пашмакли“ ДЗЗД ще започне изграждането на 2,7 км. нова водопроводна мрежа и близо 8,5 км. нова канализационна мрежа, както и реконструкцията на 5.5 км. от водопроводната мрежа и 9 км. от канализационната мрежа. Срокът за изпълнение е 2 години.

Обществената поръчка бе обявена 25 април т. г. На 21 май 24 смолянски фирми  поискаха в обща жалба тя да да бъде спряна заради дискриминационни условия. Кандидатите, според тръжната документация, трябваше да имат най-малко 30 млн. лв. оборот през последните 3 години, както и да са изпълнили през последните пет години минимум 8 000 метра водоснабдителна мрежа и 17 000 метра канализационна. Първоначално КЗК остави жалбата без движение и указа на 24-те фирми фирми да платят  4 500 лева държавна такса. За да спестят разноските, които биха стигнали 108 000 лева, строителите се разбраха жалбата да бъде внесена от „Красин“ ООД. На 23 юли комисията отхвърли жалбата на „Красин“ ООД и процедурата по обществената поръчка продължи.

Кой стои зад ДЗЗД „Пашмакли“?

„Автомагистрали Хемус“ АД е акционерно дружество със 100% частен капитал. То е пътностроително предприятие, което произхожда от стопанското обединение  по време на соца „Пътни строежи”.

„Променергомонтаж“ АД е със седалище в Пловдив, но негов собственик е дружеството „Красин“ ООД на братята Кремен и Мирен Красин.

„Автомагистрали – Черно море“ АД също е частно акционерно дружество със седалище в Шумен. То произлиза от Строително-монтажното управление „Пътни строежи” – Шумен, преименувано по-късно в Държавна фирма „Автомагистрали Черно море“. Собственик на 77% от дружеството е Димо Христов Димов

Предстои отварянето и на офертите по втората обществена поръчка по интегрирания воден проект на Смолян. Тя е за реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на Смолян по договорните условия на ФИДИК – жълта книга. Разделена е на две обособени позиции, а стойността й без ДДС е за 46.6 млн. лева. Документи са подали „ИСА2000“ ЕООД, „ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД, Обединение „Смоляни-Конструкт“ (с участници „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и „АР СИ Дизайн“ ЕООД), „Станилов“ ЕООД, ДЗЗД „Аква Билд Смолян“ (с участници „Виа Конструкт Груп“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД), Обединение „Темпус системс груп“ (с участници „Аква Темпус“ ООД, „Аква системс“ АД и „Би Енд Джсй груп ЕООД) Обединение „Воден цикъл Смолян“ (с участници „Трейс Груп Холд“ АД и „Алве консулт“ ЕООД). Шест оферти са подадени за Обособена позиция № 1, а 4 – за Обособена позиция № 2.

Във видеото предлагаме пълен запис на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“.

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close