ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доставка на строителни конструкции за ДЛС „Извора“ – Девин

Срок за подаване на оферти: 07.05.2019 г.
Стойност без ДДС: 40 000 лв.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС – Извора“ за срок от 24 месеца.

http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2692

Advertisement
Back to top button
Close