Местна власт

Доспат изгражда сепарираща и компостираща инсталация на депото в Барутин

Община Доспат ще изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. Съоръженията ще бъдат ситуирани в местността Гайтанина край Барутин. Площадката е в непосредствена близост до регионалното депо за неопасни отпадъци. Идеята е постъпващия боклук от общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница, да премине през сепариране, а биоразградимите отпадъци да се обезвреждат чрез компостиране. Според предварителните изчисления инсталацията за предварително третиране ще осигурява намаляване на количеството отпадък с поне 50%.

Предвиден е терен с площ от 13,748 дка, който има връзка с основния път, водещ към депото. Инсталацията ще може да сортира 40 тона отпадък на ден при едносменен режим от 6 души.

Advertisement
Back to top button
Close