Местна власт

Днес съветниците решават съдбата на общинското предприятие „Ученически столове“

Днес, на заседание на Общинския съвет, ще бъде решена съдбата на общинското предприятие „Ученическо и столово хранене“. В последната точка 17 от дневния ред председателят на ОбС Венера Аръчкова предлага да се прекрати дейността на дружеството и възлага на управителя Григор Павлов да предостави на всяко училище за временно и безвъзмездно ползване до края на учебната 2019/2020 година оборудването и обзавеждането в столовите помещения. За изплащане на част от натрупаните задължения Аръчкова предлага Общината да даде и 60 000 лв. финансова помощ на дружеството, което задлъжняло с над 150 000 лв. към доставчици на хранителни продукти.

На днешното заседание се очаква да бъде обсъден и приет бюджета на Смолян за 2020 г., в който приходите и разходите, предложени от кмета са малко над 46 млн. лв., от които над 8 млн. лв. са планирани приходи от продажби на земи и сгради. Последните години кметът Мелемов винаги предлага „закърпване“ на общинската хазна с приходи от продажби между 8 и 10 млн. лв., но никога постъпленията не са надхвърляли няколкостотин хиляди лева.

„Отзвук.БГ“ ще предава пряко заседанието на Общинския съвет в страницата във фейсбук, което започва в 13,00 часа.

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close