Политика

Димитър Кръстанов: Предизборната кампания вече е в ход

Уважаеми г-н Маринов,
Бих желал да се възползвам от правото си на отговор по повод на обвиненията, отправени към мен от ръководителя на групата на ГЕРБ в Общинския съвет – Смолян Ангел Безергянов по повод исканата ми оставка и публикацията във вашия сайт („Защо бе свален председателят на Общинския съвет в Смолян Димитър Кръстанов”, публикувана в otzvuk.bg на 17.07.2018 г. – бел. ред.)

Смолянската общественост бе известена преди няколко месеца за исканата ми оставка от ДПС с мотиви, че предоставям често думата на отделни съветници в разрез с правилата, които сме приели. Съвършено ясно е, че в един колективен орган за местно самоуправление свободното изказване на мнения и становища, е в основата на плодотворния дебат. Изслушват се различни позиции, след което Съветът решава. И тогава бе ясно, че се търси повод да се решава политически въпрос.

Нито един път обаче, по никакъв процедурен въпрос или по начина на водене, ръководителят на групата на ГЕРБ не възрази. Групата седеше на последните редове на залата, под прожекторите, обидена на някого. Тихичко си шушукаше и на заседанието на 16.07.2018 г. изненада не само мен с това разхвърляно свободно съчинение на г-н Ангел Безергянов.

Не се изненадахме обаче от тандема и явната съгласуваност на ГЕРБ с ДПС. Странно звучаха в устата на юрист журналистически басни и хиперболи за „нарушения” на правилници и закони, за „злоупотреба” с позиция, за „изкомандване” на групата на ГЕРБ и т.н. Протоколите от заседанията на Общинския съвет са публично достъпни и всеки, който пожелае, може обстойно и добросъвестно да се запознае и с подробностите – там са описани даже обажданията от място. Публични са и видеозаписите на заседанията след 27.02.2017 година.

В сайта на Общински съвет – Смолян, има регистър на върнатите решения от Областния управител. Всеки може да се запознае с тях – вижда се, че те не са „десетки”, а са 7 и само в един от случаите може да се предполага допусната грешка от председателя. На всички запознати е пределно ясно, че общинският съвет няма собствен щат и се обслужва от общинската администрация. Тя подготвя предложенията на кмета за решения. Отбелязвам само, че последните 3 върнати решения от областния управител са за неокомплектованост на преписките за продажба на жилища. Административният съд – Смолян, е върнал само едно решение – видно от регистъра, а именно за мотивиране на отказ за ПУП в с. Гела. Случаят не е приключен. Преписката е в Районна прокуратура.

Сега за Решение № 837/07.06.2018 г. – то е прието изцяло и без никакви изменения по предложение на кмета на общината. Всички негови и на съветниците от ГЕРБ мотиви и аргументи са дебатирани и приети с гласуване. След няколко дни, по време на отпуск на председателя на ОбС, г-н кметът внася възражение срещу собственото си предложение, като обявява решението за незаконосъобразно и нецелесъобразно. В срока по закон решението не е върнато от областния управител и е съвсем естествено по този въпрос да се произнесе съдът, както е предвидено в закона.

Съвременна България и нейната държавност се изграждат на основата на разделението на властите. В случая Общинският съвет е органът, който контролира кмета. За всички е ясно, че много лесно се обезличава и се подчинява този орган, когато няма реална многопартийност и кметът е политически началник. Наблюдаваме този процес. Силно се надявам, че в коалицията ГЕРБ – ДПС – ЗНС, която управлява Смолян, има демократи, почтени управленци и експерти, които поставят достойнството, дълга и клетвата пред избирателите над личното си благополучие.

Всъщност така е в местната власт – предизборната кампания вече е в ход.

Димитър Кръстанов
Забележка: Заглавието е на редакцията на „Отзвук“

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close