Advertisement
ПОЛИЦЕЙСКА ХРОНИКА

Десетки забавени разследвания заради недостиг на вещи лица

Огромен недостиг на експерти бави редица досъдебни производства в Смолянска област. Липсата на вещи лица в няколко направления се оказва най-големия проблем в разследването.

Преди няколко месеца Инспекторатът към Висшия съдебен съвет отчете причините за забавяне на експертни заключения по досъдебни производства, които са довели до продължителност на разследването. Докладът за извършената проверка за 2016 и 2017 г. бе внесен за сведение във ВСС.

В района на Окръжна прокуратура Смолян са установени 28 забавени над половин година дела. Най-много 10 са в Районната прокуратура в Чепеларе. Забавени девет досъдебни производства са в Девин, пет в Мадан, три в Смолян и едно в Златоград. Експертизите, станали причина за неприключване на делото над 6 месеца, са 7 съдебно-медицински, 2 физико-химични, 6 съдебно-икономически, 3 графически, 2 лесотехнически и по една трасологична, фоноскопска, съдебно-психиатрична и строително-техническа.

Според изводите на инспектората основните причини за несвоевременно изготвени експертни заключения са недостатъчен брой съдебно-медицински експерти, голяма натовареност на Националният институт по криминология при изготвянето на определени видове експертизи, назначавани преимуществено там, както и проблеми свързани с осигуряването на необходимите консумативи за изготвянето им.
Независимо от предприетите мерки – напомнителни писма, разговори и лични срещи с експертите, несвоевременното изготвяне на експертизите е довело до прекомерна продължителност на разследването по досъдебните производства, отчитат контролните органи. Според тях това неоправдано забавяне води до нарушаване на основен принцип, залегнал в чл. 22 от НПК за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. Това създава реални предпоставки за търсене на обезщетение по реда на глава IIIа от ЗСВ, ЗОДОВ и ЕКЗПЧОС. А практиката на ЕС по правата на човека приема, че за несвоевременното изготвяне на експертизите, носят отговорност държавните органи.

Шефът на Областната дирекция на МВР Николай Димов: За момента нямаме провалени дела заради експерти

Шефът на полицията ст. комисар Николай Димов

Г-н Димов, Областната дирекция на МВР в Смолян, има ли забавяне в плащанията за експертизи?
Всички експертизи по досъдебните производства, които води МВР, по закон се плащат от този, който ги е назначил. Назначаваме ги ние. Плащаме регулярно, а забавянето ни е от около месец. Водим ежедневен диалог, трудно е. Но проблемите, каквито са в цялата страна, се усещат и в Смолян, макар да сме „капка в морето“. Към този момент от вещи лица не е поставян въпросът за протести и т.н. Хората проявяват разбиране, но така или иначе проблемът стои в досъдебната фаза.

Знаете ли каква сума дължите към момента?
Не, защото попадаме в графата на дирекциите, в които те не броят това задължение. Миналата година дирекцията е платила само за експертизи на вещи лица по досъдебните производства над 140 000 лева. Тази сума всяка година нараства. Нормално е, процесът е формализиран, делата се усложняват, правят се тройни и по-сложни експертизи, по продължително време. Това са естествени неща и не са само при нас. Поставял съм и аз този въпрос при отчета на Окръжна прокуратура в присъствието на членове на Висшия съдебен съвет, на зам.-главни прокурори.
На какво се дължи този проблем с плащането?
МВР няма отделен бюджет. Като второстепенен разпоредител на бюджетни средства дирекцията плаща за експертизите от издръжката си. Вместо да сменим дограмата или да направим някакви елементарни капиталови разходи, ние плащаме на вещи лица.

От години има проблеми с липсата на вещи лица, това не води ли до сериозно забавяне на разследването?
Така е, имаме сериозен недостиг на вещи лица. Автотехнически експертизи – идва човек от Пловдив, съдебен лекар – също от Пловдив. И това води до забавяне на експертните заключения и до удължаване на сроковете по делата. Тези проблеми, които са за нас, са характерни и цялата страна. Въпросът сме го поставяли и пред ръководството на Министерството на вътрешните работи и на прокуратурата. Работи се в посока да се реши. В съда, когато се води гражданско дело, е друго. Който иска експертизата – той я плаща. А при нас – ние плащаме всичко, и като приключи делото трябва да ходим да си събираме тези пари, да търсим частни съдебни изпълнители, осъдените лица, а те естествено не ги плащат. Една стоково-оценъчна експертиза за един телефон, за която вещите лица получават от порядъка на 80-100 лв., ние започваме да водим дела с осъдения, и на практика се обезсмисля целият процес.

При кой вид експертизи срещате най-много трудности?
При автотехническите експертизи, които са най-сложни. Ние използваме вещо лице от Пловдив, защото в Смолян нямаме. Изследванията на наркотици, кръвните проби за алкохол, също се правят в Пловдив. Съдебния лекар е един.

А най-малките проблеми къде са?
Като че ли най-малък проблем представляват стоково-оценъчните експертизи, защото те са по-елементарни и имаме доста вещи лица за тях. Но там, където се изисква висока специализация – съдебно-медицински, съдебно-психиатрични, съдебно-психологични, минно-технически, авто-технически и пр., много трудно се справяме. Пак казвам този проблем затормозява работата.

Има ли случаи на дълго забавяне за предаване на готовите експертизи?
Постъпват регулярно, макар някои от тях да стават по-бавно. За момента нямаме провалени дела, заради експерти. Има известно затруднение и забавяне.

Какъв е процентът на забавянето?
Не мога да кажа, относително е. Има просрочени експертизи, включително и изпратени в НКК. Сама разбирате, влияе това на процеса. Това се отчете и от прокуратурата.
Обмислят ли се някакви варианти, защото в случая потърпевши са хората?
Единият вариант е да се направи Национално бюро за експертизи. Другият вариант, който е в рамките на МВР и, за който на последното национално съвещание и премиерът Борисов даде указания в тази посока, е капацитетът на Националния институт по криминалистика да се разшири, да се закупи техника, да се назначат вещи лица, които са много кът.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!