НА ФОКУСТемида

Десетки дела в съда от неделинци, наказани да връщат хиляди лева за безработица

Разкритията по случая с мнимите гурбетчии в Испания е с непознат досега мащаб за НОИ, казват българските власти

Жители на Неделино, за които бе установено, че неправомерно са получили 264 157 лв. обезщетения за безработица, затрупаха Административния съд с дела. Към момента са постъпили 20 жалби срещу постановени решения на директора на НОИ – Смолян Валентин Гаджев, за възстановяване на сумите.
Общо постановените решения за връщане на полученото обезщетение за безработица са 24, а за три случая предстои произнасяне.

Осем дела в Административният съд в Смолян вече са разгледани. В пет от тях съдебният състав е потвърдил решенията и е прекратил производството по две от делата. В изложените мотиви на съда се сочи за недобросъвестно поведение на лицата, изразяващо се в посочване на неверни данни, с цел получаване на облага. След влизане в сила на тези съдебни решения предстои да бъдат постановени разпореждания за възстановяване на неоснователно получените суми за още 30 лица.

Историята с безработните от Неделино излезе наяве през 2018 г. след сигнал на НОИ до Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Всички неделинци – 57 души, подали документи за помощи като безработни, са работили във фирмата на техния съгражданин Любомир Стефанов – „Servicios Аgricolas Lyubo“ SLU в Испания, където той отглежда лозя и насаждения. Хората се трудили по различно време по няколко дни в испанския град Аранда де Дуеро. Впоследствие Стефанов ги командировал в България, да работят на имотите му във Войводиново и Неделино. След приключване на договора, неделинци подавали документи за плащане на обезщетение за безработни по Регламент 883/2004 година.

Валентин Гаджев

„До настоящия момент са събрани множество доказателства, както от компетентните власти на Кралство Испания, така и от компетентните органи в България. Същите безспорно доказват, че лицата не са упражнявали трудова дейност при горепосочения осигурител, ето защо те нямат право на парично обзещетение за безработица. Категорично се доказва, че са налице нарушения, свързани със симулиране на трудово-договорни отношения, с цел неправомерно получаване на обезщетения за безработица от Република България. Разкрита е злоупотреба и е предотвратена щета на ДОО в особено големи размери, а именно приблизително един милион лева, ведно с лихвите. Установената нанесена щета на ДОО е в размер на 264 157 лв. главница, а в резултат на предприетите съответни действия от страна на длъжностните лица са предотвратени неправомерни плащания в размер на 518 500 лв.”, каза директорът на НОИ- Смолян, Валентин Гаджев.

По искане на ТП на НОИ – Смолян, в края на 2021 г., е получен доклад на Инспекция по труда и социална сигурност/Провинциална инспекция по труда и социалната сигурност на Бургос. Той удостоверява обстоятелството, че периодите на осигурена заетост и осигурителен доход за 66 лица са анулирани.
Досега са постъпили суми само от 7 души, които са погасили част от задълженията си в размер на 60 205 лв.

Според Гаджев, в резултат на всеотдайната работа на служителите на НОИ, МВР, Главна инспекция по труда, Окръжна прокуратура – Смолян и компетентните власти в Кралство Испания, са събрани категорични и безспорни доказателства, с които е доказана измама, касаеща недействителен стаж на лицата.

„Разкритията по случая, свързани със значителен размер на предотвратената щета на бюджета, е с непознат до настоящия момент мащаб за Националния осигурителен институт. Положените усилия са довели до положителен краен резултат, с който са защитени не само интересите на институцията, но и на всички български граждани”, допълни още Гаджев.

Advertisement

ЕДИН КОМЕНТАР

  1. Тоя Гаджев няма ли кой да го бутне?Голям мръсник е, време е с алкохолика Терзийски да се махат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close