БИЗНЕС

Декларират се получени и предоставени заеми над 10 000 лева

И през 2017 година физическите лица декларират получените и предоставени от тях заеми в приложение №11 към декларацията за облагане на доходите им. Задължението им не включва отпуснатите банкови кредити.
Важно е физическите лица да не пропуснат да декларират получените или предоставени от тях заеми, в случаите когато имат парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2016 г. част от тях са непогасени; непогасени остатъци по получени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.; предоставени парични заеми, ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2016 г. част от тях са непогасени и непогасени остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2011 г. до 2016 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2016 г. е над 40 000 лв.
Физическите лица, които са дали или получили заеми, отговарящи на тези критерии, или са им останали остатъци от същите, декларират стойностите им в приложение №11  към годишната декларация. Лицата следва да подадат декларациите си до 2 май 2017 г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения.
Данъчните декларации за доходите, получени от физически лица през 2016 г., се подават на място в офисите в Смолян и Девин, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК.
Допълнителна информация може да се получи на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close