Култура

Държавният архив в Смолян отбеляза 55-годишнината си с изложба на Христо Попконстантинов.

55-години от създаването си отбеляза вчера Държавния архив в Смолян. Основан през далечната 1963 година до днес институцията съхранява документи, снимки, ръкописи от 17 век до днес.

„Отбелязването на годишнината е съпроводено и с откриване на изложба по повод 160-години от рождението на Христо Попконстантинов. Неговият фонд и като обем, и информационно и като съдържание, е най-богатият, който притежаваме. Христо Попконстантинов освен стенограф, художник, етнограф, общественик, е един човек, който носи в сърцето си пламъка на родолюбието и идеализма на нашите възрожденци“, каза за него директорът на архива Зоя Начева. Попконстантинов е роден през 1858 г. в с. Петково. На 10 години отива да учи в Устово при Марко Савов и ненавършил 15 години се връща да учителства в родното си село. Изучавал морзовата азбука и постъпва в телеграфната служба на временното руско управление. През 1880 г. записва стенографски курс. От октомври 1887 г. до края на живота си е стенограф в Народното събрание. Паралелно е учител и разгръща огромна книжовна дейност. За краткия си 41-годишен живот издава повече от 17 самостоятелни труда, над 25 научни изследвания. Най-значителни негови произведения са „Спомен от страшната пролет в Ахъ челеби“, „Първата биография на Петко Войвода – бранител на родопските българи“, „Непокорните села в Родопските планини“, „От Витоша до Родопа“ и др.

Advertisement

Автор е на учебника по българска стенография. Той избира стенографското писмо, което е най-подходящо за нашия език. Наричали са го родопския консул в София. Гледал е да помогне на всеки с каквото може. В Държавния архив във фондът на Попконстантинов се пазят неговите автобиографични бележки, личното му тефтерче, дневници, множество статии, коректури, ръкописи, записки.

Back to top button
Close
Close