Полицейски

ДАНС и МВР влязоха във „ВиК“ – Смолян

ДАНС и МВР проверяват „ВиК“ – Смолян, съобщиха от дружеството. Акцията е по заповед на Държавна агенция „Национална сигурност“ и главния секретар на МВР.

Проверява се актуалното състояние на дружеството и водоснабдителните мрежи в региона, наличното количество вода в момента, прави се оценка на водните запаси и др.

От „ВиК“ уточняват, че заповедта е от 6-ти януари, като проверката трябва да приключи до 15-ти (утре).

„Нямаме никакви притеснения от проверката. При нас водните ресурси се изразходват по предназначение. Нямаме подаване на вода за промишлени нужди. Имаме достатъчно вода за населението на този етап. Единственият язовир, който стопанисваме – яз. „Пловдивци“, в момента е на 80% пълен. Той е прехвърлен на „ВиК“ ЕООД на 31-ви октомври с приемателно-предавателен протокол. От него се водоснабдява част от община Рудозем и Мадан. Имаме 12 експлоатационни района с аварийни групи, които се грижат за поддържане на водопреносната мрежа. Средномесечното потребление е 118 литра на жител на ден в областта“, казва в прессъобщение управителят на дружеството Мариян Николов. По думите му финансовото състояние на „ВиК е относително стабилно през годините.

„Само увеличението на ел. енергията през миналата година нарушава баланса на предприятието, тъй като това увеличение не е отразено в цените за м.г. Повишаването на цените от началото на 2020 г. не покрива разликата от предвидените по бизнес плана и действително направените разходи за ел. енергия през 2019 г. в рамките на над 300 000 лева. Но подчертавам, че тази разлика е в резултат от фактори, независещи от нас. Ежегодно реконструираме или подновяваме ВиК-мрежа с обща дължина 20-25 километра“, посочва още Николов.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close