Advertisement
НОВИНИМЕСТНА ВЛАСТ

Бюджет от 75 милиона лева за 2023 година предложи Мелемов за обсъждане в петък

В петък в Община Смолян бе проведено общественото обсъждане на предложената бюджетна рамка за тази година.

Сред най-важните мотиви кметът Николай Мелемов изтъкна следното: „За поредна година условията за работа на общините са силно повлияни от динамичните промени във външната среда. Политическата и икономическата кризи, социалната, здравната и геополитическата обстановка определят трудно прогнозируема среда и ни изправят пред безпрецедентна ситуация при управлението на местните финанси. Особено силен продължава да бъди натиска върху бюджета на общините, породен от инфлацията, продължаващо нарастване на цените на енергоносителите и на цените за строителството“. Той изтъкна също и като немаловажен проблем това, че за разлика от миналата година, когато Законът за държавния бюджет е приет с три месеца закъснение, тази година общините бяха принудени да работят без приет Закон за държавен бюджет близо половин година.

За делегирани от държавата дейности са предвидени 43 353 162 лв. Субсидиите за община Смолян за 2023 г. са в размер на 47 059 000 лева, при 38 260 506 лева за предходната 2022 година. Кметът уточнява, че тази горница от близо 8,8 млн. в сравнение с миналата година е за покриване на достигнатия ръст на минимална работна заплата. Средствата за перо „Общи държавни служби“ на Община Смолян за 2023 г. са в размер на 2 962 600 при 2 320 400 лв. за миналата година, като в това число за възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници ще са необходими 924 500 лв., а за възнаграждения на общинската администрация – 2 038 100 лв.

За перо „Отбрана и сигурност за тази година са заложени 316 800 лева от общия бюджет, за функция „Образование“ в размер 24 269 400 лева или с 22,8 % повече от от миналата година, когато средствата по разходните стандарти бяха в размер на 19 751 628 лева. И през тази година всички родители ще бъдат освободени от заплащане на такси в детските градини.

В перо „Здравеопазване“ са записани 1 202 700 лева, като тук са предвидени разходите за заплати, осигуровки на персонала, други възнаграждения и средства за издръжка в детските ясли и медицинските сестри в училищата и детските градини. За „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” средствата за 2023 г. са увеличени с близо 18% в сравнение с миналата година. По този ресор от общината предвиждат да изхарчат 7 685 100 лева или с 1 160 494 лв. повече от миналата година.

Близо 3 млн. са предвидените в бюджета разходи в раздел „Почивно дело, култура, религиозни дейности”. В това пероса предвидени средствата за заплати и издръжка на Регионалната библиотека, на Регионалния исторически музей, на Художествената галерия, на читалищата. От общия брой субсидирани читалищни служители 30 са за фолклорния ансамбъл „Родопа“ към читалище „Кирил Маджаров -1866“.

В раздел „Разходи за местни дейности“ финансовите средста е предвидено да пъстъпят от данъчни и неданъчни приходи, от трансферите за капиталовите разходи и от общата изравнителна субсидия. Заложени са прогнозни постъпления от от продажба на сгради в размер на 1 179 868 лв. и от продажба на земя в размер на 905 722 лв.

Представителните разходи на кмета на общината са 15 000 лв., еднократните помощи, отпускани от Общината, са 15 000 лв. стипендии на лекари – 10 000 лв.; стипендии на медицински сестри – 10 000 лв. за подпомагане на НУФИ – Широка лъка – 10 000 лв. Като финансов стимул за новородени деца са предвидени 50 000 лв.

Общинският съвет на Смолян ще струва близо 450 000 лева. Еднократните помощи, отпускани по решение на Общинския съвет, са само 5 000 лв.

Скромна е и сумата за защита на населението при стихийни бедствия – 267 000 лева. 10 000 лв. са заложени за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Средствата за за клубовете на пенсионерите и инвалидите са в размер на 30 000 лева. Предвидени са и помощи за столетници в размер на 2 000 лв.

В раздел „Жилищно строителство, БКС, опазване на околната“ са разчетени най-много средства от бюджета на общината – 8 014 821 лева, за улично осветление – 730 000 лв., за зимно поддържане – 893 000 лв. крайно недостатъчна е сумата за ремонт и поддръжка на улици – 420 000 лв.

За дейност „Чистота“ за 2023 г. са предвидени разходи в размер на 4 568 500 лв. Заложените приходи от такса – смет са 5 464 200 лв. 1 838 799 лв. общо ще похарчи общината за „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, като за спортния календар за тази година средствата са 17 000 лв. за спортните клубове – 100 000 лв. за ФК „Родопа“ – 95 000 лв.

Над половин милион или 557 002 лв. са предвидени за управление, стопанисване и поддръжка на спортната инфраструктура в общината.
За културния календар на смолянска община са предвидени 264 200 лв., а за издръжката на Обредния дом – 66 000 лв. В докладната записка е отбелязано, че е налице необходимост от допълнителни средства, с които да се осигурят допълнителните щатни бройки към ФА „Родопа“ и Духовия оркестър.

За „Икономически дейности и услуги” планираните разходи от общинския бюджет са 2 886 590 лева.
От тези средства се финансират ФРЗ, осигуровки и други възнаграждения и издръжка на, както следва:
– Строителство, опазване на околната среда и стопанисване на горите 56 225 лв.,
– Целевите средства за зимно поддържане – 816 800 лв.,
– Поддръжка на общинска пътна мрежа – 990 000 лв.;
– Поддръжка на общинската собственост – 380 000 лв.,
– Техническо обслужване и устройство на територията – 20 700 лв.,
– Програма „Туризъм“ 120 000 лв.,
– Приходи и местни данъци и такси и Счетоводство на общинска администрация – 39 250 лв.,
– Организационно – техническо и административно обслужване – 30 900 лв.,
– Намаление на карти за пътуване на ученици – 85 000 лв.,
– Приют за безстопанствени животни – 55 000 лв.;
– Техническо обслужване – 81 615 лв.;
– Транспорт и пътища – 74 000 лв.;
– Младежки дейности – 10 000 лв.,
– Международен младежки обмен – 35 000 лв.,
– ОКОЦ – Планетариум с астрономическа обсерватория – 92 100 лв.
От общината очакват прилагането и реализирането на бюджета да се осъществи при спазване на ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средствата, без просрочени задължения и висока събираемост на собствените приходи, залегнали в програмата за развитие на общината.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!