ИНТЕРВЮПолитика

Беро Ириков: Площадът в Баните е разкопан, а близо половината пари са вече похарчени

В петък Беро Ириков (ДСБ) подаде оставка като председател на Общинския съвет в Баните. Това бе повод да се обърнем с няколко въпроса към него. Ириков е вторият председател на общински съвет в областта, който в рамките на един месец подава оставка. Преди две седмици поста си напусна и Стойко Еленов (ГЕРБ) в Неделино.

Г-н Ириков, какво се случи днес (петък, 27 април – бел. ред) на заседанието на Общинския съвет?
Днес на заседанието на Общинския съвет подадох оставка като председател. Мотивите за нея изложих пред общинските съветници. На първо място моята оставка е сигнал, червена лампа за това, че Община Баните има тежки проблеми в управлението. Маркирам само някои от тях. Една общинска администрация, в която определено мога да кажа, че има хора с капацитет, с професионални умения, е коренно различна отколкото при управлението на предходния кмет Райчо Данаилов, и като дейност, и като резултати. Всичко това отдавам на некомпетентното ръководство от страна на кмета Милен Белчев. По отношение на инвестиционната политика на кмета – на практика такава политика няма. Няма програма, която съгласно Закона за местното самоуправление кметът на общината трябва да внесе в ОбС в тримесечен срок след встъпването в длъжност. Всеки кмет е длъжен да представи програма за управление по време на мандата. Такава две години и половина по-късно кметът не е представил. Да не говорим за това, че Община Баните е на опашката по привлечени и реализирани инвестиции. Показателен е и фактът, че дори и малкото средства, които са вкарани в Общината, не се използват за решаване на сериозните проблеми. Пример в това отношение е разкопаният площад.

Доколкото знам за него са били отпуснати на два пъти по 500 хил. лв. с постановление на Министерски съвет целеви средства. Всъщност колко пари са похарчени до момента за този разкопан площад?
Грубо казано близо половината целеви средства са похарчени за закупуване на терени от частни лица, както и плащания по самия проект. Лично за мен е необяснимо – останах впечатлен от една справка, в която се посочва, че има плащане за извършен авторски надзор. На практика можем да се окажем в ситуация, при която ще липсва финансов ресурс за окончателното приключване на централната част.

Т. е. половината пари са похарчени, площадът е разкопан, строителството едва започва, а вече е разплатено за авторски надзор. Това не се ли плаща накрая?
Доколкото и аз знам се плаща като е осъществен този надзор. За съжаление има преведен аванс в размер на 285 000 лева, за което обаче няма индикации, че е обезпечено с гаранции, съгласно изискванията на договора, а и на ЗОП.

Това не представлява ли нарушение на закона?
Група общински съветници сме подали сигнал до АДФИ с искане за проверка на този казус. Ще очакваме тяхната проверка и съответно заключенията им.

Какви нарушения, според вас, са извършени там и какво пише в сигнала?
На първо място за нас представлява доста сериозно съмнение фактът, че има кръстостване на други разходи на Община Баните с тези целеви средства. Средствата за реализиране на тази поръчка са одобрени с ПМС 367 от 22 декември и ПМС 153 от 28 юли. Те са в размер на 1 млн. лв. като целеви трансфер от централния бюджет. Още преди започване на самото изпълнение предполагаме, че част от тях са отклонени за разплащане на други разходи на Общината. С решение № 267 на ОбС от 9 октомври 2017 г. относно информация за финансовото състояние на Община Баните и поискано извлечение от банковите сметки за наличните по тях финансови средства, към 30 септември 2017 г. ни беше предоставена информация на електронен носител, от която не става ясно налични ли са целевите средства в пълен размер по сметките на Общината. Със започване на самото изпълнение на обществената поръчка, съгласно договора за изпълнение с фирмата-изпълнител Обединение „СП-КБ“ смятаме, че е извършено авансово плащане в размер на 20% или около 285 хил. лв. от стойността на договора без да е обезпечено с необходимата гаранция, предвидена в ЗОП и в самия договор, в случая банкова гаранция. Това е видно от отговор на питане към кмета на Общината от мен. По отношение на самото изпълнение на обществената поръчка констатираме следното, което смятаме, че е в нарушение на основните нормативни актове: Първо, замразяване на обекта за 66 дни поради влошени метеорологични условия без действителност да е имало такива. За съжаление се натъкваме на участие и на други стопански субекти при изпълнение на строителните работи като „Гочев стил“ ЕООД, „ВиК“ – Смолян, Община Баните със собствен ресурс, при положение, че не се предвижда подизпълнител при изпълнение на СМР-то. Според нас има нерегламентирано депониране на строителни отпадъци от обекта. И всичко това буди тревога в нас. А че обектът няма да бъде изпълнен в договорените срокове, вече е ясно за всички. Страховете ни са как ще се случат от тук насетне нещата.

За да бъде завършен означава, че Общината трябва да насочи всички пари за капиталови разходи там, т. е. да няма да има пари за нищо друго, освен за завършване на площада…
Или отново да се искат средства като целеви трансфер от централния бюджет. Това са вариантите.

След като подадохте оставка какво се случи?
Беше избран нов председател – г-жа Зорка Димитрова (ГЕРБ). Държа да подчертая, че нямах друг избор, с оглед на това, че не съм овластен, за да нося по някакъв начин отговорност за бездействията на кмета и да споделям тази отговорност по начин, по който един председател на ОбС трябва да го прави. Няма как при всички тези недостатъци в управлението на Общината, които не приемам.

Какво смятате да правите оттук насетне?
От тук нататък позицията ми е ясна. Аз оставам в общинския съвет като съветник, който ще бъде коректив на действията на кмета на общината. Лично за мен най-голямата болка е скъсването на връзката между принципала на властта и жителите на община Баните. Когато приех поста председател на ОбС направихме приемни есента на миналата година и това, което видях в очите и на кметовете на населени места и на самите жители, бе едно разочарование от факта, че дори елементарни неща и проблеми не могат да бъдат решени на хората.

Заедно с кмета ли бяхте на тези приемни по селата?
Не, това бяха приемни само на общински съветници. Тук е мястото да кажа, че в рамките на тези две години и половина, които са изминали от началото на мандата кметът не е направил нито един отчет в населените места.

На заседанието в ОбС беше ли обсъден случаят с площада в Баните?
Той беше предмет на разглеждане в предходното заседание. На него бе направено питането до кмета, което се изразяваше именно по тези пунктове, за които говорих преди малко.

На днешното заседание нищо ли не разисквахте?
Не.

Днес е 27 април и точно днес приключва срокът за завършване на обекта…
Преди малко споменах, че договорените срокове няма да бъдат изпълнени.

А работи ли се в момента?
Това не мога да го нарека работа.

Колко души имаше на обекта днес?
За съжаление, днес, когато минах покрай площадното пространство, не успях да видя. Мисля че имаше само един геодезист.

На информационната табела пише 45 души…
От началото на изпълнение на строежа до момента не се е случвало да има толкова хора на този обект.

Зарко Маринов

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close