Местна власт

Асоциацията по ВиК съгласува цените на водата постфактум и при спорна законосъобразност

Асоциацията по ВиК (АВиК) в област Смолян „съгласува“ постфактум на 10 август новите цени на водата, влезли в сила от 1 май с решение на КЕВР. На общото събрание на АВиК, ръководено от областния управител Недялко Славов, участваха кметове или зам.-кметове на всички общини в Смолянско с изключение на Доспат. Всички те без кмета на Девин Красимир Даскалов гласуваха „за“ бизнес плана на ВиК за периода 2017 – 2021 г., а с това и цените на водата да растат всяка година докато стигнат 2.65 лв. на кубик през 2021 година. На заседанието присъстваха членовете на инициативния комитет „Да спасим водата на Девин“

Бизнес план на ВиК – Смолян, бе внесен наново за обсъждане, след като стана ясно, че на събранието на 20.10.2016 г. той не е бил приет с необходимия брой гласове съгласно закона – три четвърти от общия брой на гласовете в асоциацията. Тогава той е бил „приет“ с гласа на кмета на Смолян Николай Мелемов, който не е участвал в гласуването заради липса на пълномощия от Общинския съвет. Въпреки това в протокола е записано, че Мелемов е гласувал „за“ и бизнес-плана сe приема с мнозинство от 81,71%. Документът с невярно съдържание е изпратен в КЕВР, който на 26 април го одобрява, и въвежда нови цени на водата от 1 май.

Управителят на „ВиК“ Мариян Николов на общото събрание на АВиК (в средата) сред кметовете на Мадан, Баните, Смолян и Чепеларе. Зад тях са членовете на инициативния комитет в Девин.

„Съгласуването“ при вече одобрен от КЕВР бизнес план, което стана на 10.08. постфактум, бе от страх да не би КЕВР да преразгледа решението си. При откриването на Общото събрание на АВиК областният управител Недялко Славов обяви, че обсъждането на бизнес плана на ВиК се прави заради обществения интерес, а не защото не е бил приет.

Журналистическо разследване на „Отзвук“ установи, че за въпросното събрание, проведено на 20.10.2016 г. са били правени три протокола с различно съдържание, в което ту пише че бизнес планът се приема с обикновено мнозинство от 59,58%, ту че се приема с мнозинство 81,71%, ту че не се приема с мнозинство от 59,58%. Заради избухналия скандал и подписката в Девин областният управител бе принуден да стартира процедурата по приемането на скандалния бизнес план наново.

Общото събрание на АВиК, проведено на 10 август 2017 г.

Какви са този път закононарушенията?

На първо място. Според чл. 198е от Закона за водите и чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на областния управител за всяко събрание се съгласува с министъра на регионалното развитие, а на представителя на съответната община – от Общинския съвет. Това е написал самият областен управител Недялко Славов в писмото, с което е свикано общото събрание: „Съгласно чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация позицията и мандатът на представителя на съответната община за всяко заседание на Общото събрание следва да са съгласувани по ред, определен от Общинския съвет.“ Писмото на областния управител, с което е свикано общото събрание на АВиК, е от 11.07.2017 г. След тази дата в Общинския съвет на Смолян не е обсъждан бизнес плана на ВиК и кметът Николай Мелемов не е получил мандат да гласова „за“ на това общо събрание. На заседанието на ОбС – Смолян, проведено на 27.07.2017 г. кметът Николай Мелемов поиска мандат за втора точка от дневния ред – бюджетът на АВиК, но не и за първа точка – бизнес плана на ВиК. Следователно кметът на Смолян Николай Мелемов не е бил надлежно упълномощен за това общо събрание и неговите 22.13% не би трябвало да се отчетат от преброителя.

На второ място. На събранието двама от кметовете на общини – на Баните и Мадан поставиха въпроса и попитаха дали всяка година в периода на действие на бизнес плана от 2017 до 2021 година ще се увеличава цената на водата. Кметът на Баните Милен Белчев каза, че „общинските съветници ми поставиха въпроса аз мога ли да гарантирам като представител вече на общината в тази асоциация, че освен тази цена, която в момента е предложена, дали до 2021 цената ще се качва още или не“. Което означава, че общинските съветници в Баните не са се запознали с бизнес плана, щом натоварват кмета си да пита дали ще се увеличава цената на водата. В бизнес плана на ВиК пише ясно и точно до стотинка как ще расте цената на водата през следващите години. Кметът на Мадан Фахри Молайсенов пък директно попита: „Но все пак искам да знам колко е цената и ще има ли още качване на цената?“ Което означава, че и в Общински съвет – Мадан не са се запознали с бизнес плана.

В Общинския съвет на Смолян въпросът е разглеждан четири пъти на четири заседания. Но нито веднъж въпросният документ, който впрочем е доста обемист, не е бил представян на вниманието на общинските съветници. Затова и ръководителят на групата на КРОС Кирил Хаджихристев попита на заседанието на 27.07.2017 г.: „Девет месеца вече се занимаваме с Асоциацията по ВиК. Сблъсках се с информация, която ме обърква. През октомври 2016 изразяваме позиция, с която става ясно, че не подкрепяме бизнес-плана. На предишното заседание Николов (Мариян Николов – управителят на ВиК) каза, че този бизнес план е приет от КЕВР. Как е приет, като не е приет на събранието (на АВиК). Сега пристига ново писмо от областния управител. Питам колегите: Кой от тях е прочел това писмо? В това писмо първа точка от дневния ред на извънредното събрание е приемане на бизнес-плана. Кой бизнес-план? Този, който е приет от КЕВР, или има нов, който е променен?“

„От изказванията на кметовете на населени места разбирам, че някои от кметовете явно не са се запознали с бизнес плана.“ – отбеляза и Лора Славчева – председател на ИК „Да спасим водата на Девин“ в своето изказване. След репликата на Славов, че „навсякъде изключително подробни и детайлни обсъждания са направени“ и че подценява общинските съветници, Славчева отвърна: „Не ги подценявам. Искам да кажа, че след като се изисква от един кмет да стане гарант, че оттук нататък цената няма да се качва, какво означава това? Значи, че общинският съвет не се е запознал.“

Лора Славчева реагира остро на думите на кмета на Смолян Николай Мелемов, че някои политически сили и сдружения искат да правят политика от бизнес плана на ВиК.

„Искам да знам дали има някаква промяна в инвестиционния план на ВиК, или остава същия? Какво ще се случи с втория етап на изграждане на пречиствателната станция в Девин, тъй като сега реката е съвсем намаляла, целият град, знаете, курортен е. Пълно е с почиващи, вода няма, канализацията е заустена в реката и целия град мирише на канализационни обратни води. Освен това от 1 май до момента, в който КЕВР ще издаде новото си решение, искам да попитам по какъв начин ще бъдат обезщетени хората за този период, през който цените са незаконосъобразни. В заключение искам да кажа следното нещо, че никой не политизира нищо, всеки търси за гражданите си и за общината да има някакъв просперитет. Тъй като ние не виждаме такъв в бизнес плана на ВиК, затова се създаде този инициативен комитет. Единственият човек, който в тази зала политизира всичко това, което се говори, за съжаление, е кметът на най-големия град.“ – продължи Славчева.

Най-много се радвам, че най-накрая фокусът се измести от цената на водата към необходимите инвестиции, каза областният управител преди да обяви, че заседанието преминава към втора точка от дневния ред – приемане на бюджета на асоциацията за 2018 г. и вноските, които трябва да направят общините за издръжка на тази нова структура. Бюджетът на се прие, защото в писмото на Славов за общото събрание имало многоточия вместо числа. Пореден пропуск, „техническа грешка“, но без значение. Защото втората точка беше само повод, за да се разгледа наново бизнес плана на ВиК. Колкото до бюджета на АВиК, то до края на годината има достатъчно време, за да бъде приет.

Дали с тези си действия Асоциацията по ВиК няма да се превърне в поредната апендиксова структура е съвсем резонен въпрос. Асоциацията осъществява дейността си в съответствие със следните принципи: публичност; законност; защита на обществения интерес; обоснованост и спазване на експертното начало при вземането на решения, пише в чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. А дали това е така, нека преценят гражданите на Смолян предвид действията й през последната година.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close