Advertisement
НОВИНИ

Асоциацията на родопски общини ще подпомага гражданите в енергийния преход

На 07 юни в Смолян се проведе Общо събрание на Асоциацията на родопски общини (АРО).  Бяха приети технически и финансов отчет на АРО за 2022 година, както и работен план и бюджет на асоциацията за 2023 г., съобщи Златка Николова – изпълителен директор на сдружението.

През последните пет години АРО беше партньор по проект Rhodoshop, който се изпълняваше с финансовата подкрепа на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и който успешно приключи през август м. г. По време на реализацията на проекта бяха направени 46 енергийни обследвания на общински сгради и системи за улично осветление, бизнес план на Планетариума. Подготвени бяха два пакета с инвестиционни проекти  – единият включва 45 общински сгради (училища, детски градини, културни обекти като Планетариума, административни сгради, болници и др.), а другият пакет е с 40 системи за улично осветление. Изпълнението на тези проекти цели да намали разходите и консумацията на енергия, да редуцира въглеродните емисии.

В рамките на проекта участващите общини (Смолян, Баните, Девин, Неделино, Чепеларе и Златоград) сключиха договори за енергийна ефективност на сгради и улично осветление в размер на 3 263 921 евро, а малко след неговото приключване бяха подписани договори за още 183 834 евро. Допълнителните очаквани инвестиции за енергийна ефективност в дългосрочен план ще са над 6,7 млн евро.

Общото събрание на АРО обсъди и проект UP-STAIRS, който има няколко основни задачи, в това число да подпомогне участието на гражданите в енергийния преход,  да стимулира гражданите, общините, регионалните власти и други местни заинтересовани лица да работят заедно за повишаване енергийната ефективност и за използване на източници за възобновяема енергия в частния жилищен сектор, и  да изработи и тества гъвкави бизнес-модели за обслужване на едно гише, които да послужат и за други подобни инициативи в бъдеще. Проектът е финансиран по програма «Хоризонт 2020» на Европейския съюз и се очаква да приключи до 30 ноември 2023 г.  Участници в него са 10 партньори от 7 държави от ЕС – Ирландия, България, Испания, Германия, Полша, Австрия, Латвия.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!