ВЛАСТ И ПОЛИТИКАНОВИНИ

АПИ забрани за 5 години да се разкопава ул. „Първи май“ в Смолян

Агенция „Пътна инфраструктура“ не е разрешила да се разкопава новия асфалт на улица „Първи май“ в Смолян, научи „Отзвук“. С писмо от 20 август т. г. до управителя на „ВиК“ – Смолян Мариян Николов, с копие до областния управител Недялко Славов и директора на ОПУ – Смолян Костадинка Миланова, председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски отказва да се подпише Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството на Лот 24.

Работници на „ИСА 2000“ повдигат решетките на уличните оттоци преди полагането на износващия пласт асфалт.

Всички институции в Смолян скриха от обществеността писмото от Пътната агенция. Нито областният управител, нито управителят на „ВиК“, нито кметът Николай Мелемов, обясниха истинската причина. В същото време още на 31 юли т. г. от управляващия орган на ОПРР са уведомили „ВиК“ – Смолян, че на този етап няма основателна причина за временно спиране изпълнението на договора по лот 24, за да се положат тръбите по водния проект. Въпреки това на 21 август шефката на Областното пътно управление в Смолян Костадинка Миланова издава заповед, с която дава „зелена светлина“ за разкопаване на новоасфалтираната на етап биндер ул. „Първи май“ и въвежда временна организация на движението. Ден по-късно – на 22 август, тя отменя заповедта си. Оказва се, че причината за действията й е писмото от шефа на АПИ. В него Георги Терзийски обяснява, че няма основание да се спре реконструкцията на Лот 24 и припомня, че на 24 април 2017 г. Общинският съвет в Смолян е приел решение № 444, с което констатира, че са изградени елементите на подземната техническа инфраструктура под обект „Път ІІІ-866 Стойките – Широка лъка – Михалково“, в частта, която преминава през Смолян, Стойките и Широка лъка и се е съгласил, че няма да се извършва планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от пет години след приключване на дейностите по проекта за рехабилитация на посочения пътен участък.

Тръбите, които ще се полагат, бяха приготвени пред бившия хотел „Соколица“

От Обединение „Смоляни-Конструкт“, представлявано от Иван Моллов – единият от изпълнителите на втория воден цикъл, е внесена жалба в Административния съд срещу последната заповед на Миланова, с която отменя въвеждането на временна организация на движението. Строителите на втория воден цикъл твърдят, че тя е неправилна, незаконосъобразна и постановена в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на административно-производствените правила. Те посочват още, че това ще забави изпълнението на проект с важно значение за обществения живот, здравето и сигурността на жителите на Смолян – проект, чието изпълнение е осигурено със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и срочното му изпълнение е предпоставка за правилното и срочно разходване на европейски средства, пише в жалбата.

От обединението поискаха съдът да спре предварителното изпълнение на заповедта с мотив, че това би довело до настъпване на значителни неблагоприятни последици за тях, до значителни и труднопоправими вреди. „Предварителното изпълнение на заповедта довежда до значителни разходи, свързани с мобилизацията на работна ръка и механизация за изпълнението на обекта, с нея се спира изпълнението на СМР, което довежда и до невъзможност за изпълнение на обекта в посочените в договора за изпълнението му срокове. Това би се отразило неблагоприятно на цялостното завършване на обект с обществено значение, чието изпълнение цели доставянето на качествени услуги за гражданите в областта на снабдяване с вода за питейно-битови нужди“, посочват още от Обединение „Смоляни-Конструкт“.

Скандалът с разкопаването на асфалтираните с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ ул. „Първи май“ и „Миньорска“ избухна в края на август, когато се разбра, че съвсем скоро ще бъдат разкопани, за да се положат тръби по големия водния проект на „ВиК“, финансиран по ОП „Околна среда“. Ремонтът на двете улици е „Миньорска“ и „Първи май“ е част от лот 24, възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“, а изпълнител е „ИСА 2000“. Срокът за изпълнение е до 4 октомври 2020 г.

„Улица „Първи май“ засега няма да се разкопава. Засякоха се двата проекта. При свършен факт ние нищо не можем да направим в момента“, отговори на въпрос на „Отзвук“ управителят на „ВиК“ – Смолян инж. Мариян Николов. Той допълни, че се надява това да не доведе до санкции от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. Ние търсим вариант въпреки всичко да направим това, което трябва да се направи на ул. „Първи май“. Проектантите и строителите работят. В момента не може да разкопаваме. Ще водим разговори с управителния орган на оперативната програма и ще поискаме някои изменения, за да не се стигне до налагане на финансова корекция. Имаме сериозни основания за изменение на проекта, които не зависят от нас. Все още не сме мислили по този въпрос, имаме достатъчно друга работа. В момента тези 400 м. не са на дневен ред“, добави още Николов
Проектът за воден цикъл на Смолян бе одобрен през 2018 г. Предвижда се прокарване на 22 км водопровод и 46 км канализация за 91 милиона лева. Крайният срок на приключване е 2023 година.

Advertisement

2 КОМЕНТАРА

  1. Защо другите медии / вестници не споменават за тези подробности и „малки“ детайли ???

  2. Всичко това е заради алчноста на Инджов.
    Той показа как може да командва държавни структури с телефонно обаждане. Заяви на Миланова че ще я уволни ако не издаде втората заповед за отмяна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close