Местна властНА ФОКУС

АПИ не казва кога ще започне укрепване на свлачището до разклона за Тикале

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) не се ангажира със срок за трайното укрепване на срутището по път главния път II-86 край разклона за село Тикале. Това става ясно от писмо на агенцията до председателя на Общинския съвет в Смолян Венера Аръчкова. По настояване на групата съветници от КРОС Аръчкова изпрати официално запитване до Областна администрация – Смолян и Агенция „Пътна инфраструктура“ за предприетите действия от страна на Агенцията за трайното укрепване на срутището.

В отговора си областният управител Недялко Славов уведомява общинските съветници, че с писмо от 28.01.2020 г. предложил в инвестиционната програма на АПИ „да бъдат предвидени финансови средства за реализиране на ключови обекти от транспортната инфраструктура на територията на Смолянска област“, сред които е и трайното укрепване на активизиралия се свлачищно-срутищен процес.

От АПИ отговорили на Славов, че обектът е заложен в програма „Аварийни ремонти“ за финансиране от държавния бюджет. През октомври 2019 г. Агенцията е сключила договор за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта с държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД на стойност 7 369 545,00 лв.

Предстои обявяване на открита процедура за избор на изпълнител на консултантска услуга. Прогнозната стойност за изпълнението на консултантската услуга е в размер на 215 694,00 лв., съобщава още АПИ. С оглед осигуряване на безопасен транспорт на пътуващите, трайното възстановяване на пътния участък е изключително важно и поради тази причина в рамките на моите правомощия ще продължа да оказвам необходимото съдействие, заявява Славов в отговора си до Аръчкова.

От писмото на АПИ, става ясно, че все още не е избран строителния надзор. „На 03.06.2020 г. Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) на Агенцията прие вариантно решение за проучвателно-проектантските работи, свързани с разработването на проектните материали. На 18.03.2020 г. в Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян,  е внесен за процедиране проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри за отстраняване на установената явна фактическа грешка на участъка от пътя. Предстои разработване на втория междинен етап, който включва времето за цялостното разработване на техническия проект, съгласно взетото решение от ЕТИС. На този етап ще се отчете необходимостта от отчуждителни процедури за изпълнение на укрепителните мероприятия на трасето. След приемане на техническия проект от ЕТИС на Агенция „Пътна инфраструктура“ и издадено разрешение за строеж, ще започне изпълнението на строително-монтажни дейности на път II-86 при км 109+450.“ – пише в писмото, подписано от члена на УС на АПИ проф. Олег Асенов.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close