Темида

Адвокати от Смолян искат дисциплинарно производство срещу председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова

Адвокатска колегия – Смолян е поискала образуването на дисциплинарна преписка срещу адвокат Ралица Негенцова в качеството й на председател на Висшия адвокатски съвет за неизпълнение на решение на общото събрание на адвокатите в страната, поведено на 22.02.2020 г.

Искането е провокирано от подетата репресивна политика на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) спрямо инакомислещите и независими български адвокати, пише в съобщение на смолянската адвокатска колегия до медиите.  Със свои решения на две поредни заседания ВАдС е образувал дисциплинарни преписки срещу председателя на АК – Хасково Меглена Гунчева и срещу председателя на АК – Смолян Татяна Михайлова за непревеждането на 50% от адвокатския членски внос към ВАдвС.

Тези действия на адвокатските колегии в Смолян и Хасково обаче са КРАЙНА МЯРКА НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ от страна на адвокатите от АК-Смолян и АК-Хасково срещу поредица от действия и бездействия на ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, които не намират подкрепа сред адвокатското съсловие, пише в съобщението. В случая непревеждането на  членски внос към ВАдвС е резултат от колективни решения на адвокатските съвети, приети на техните общи събрания, а не са самоволни желания на председателите на тези адвокатски колегии, мотивират се смолянските адвокати.

Адвокатска колегия – Смолян припомня, че на проведеното общо събрание на адвокатите в страната, състояло се на 22.02.2020 година, със 163 гласа „против“ и 50 гласа „за“, за първи път в историята на българската адвокатура не е прието годишния отчет на Висшия адвокатски съвет.

На същото събрание делегатите-адвокати задължават Висшият адвокатски съвет в едномесечен срок да отмени увеличението на месечните вноски за всеки адвокат към Висшия адвокатски съвет от 10,00 лв. на 20,00 лв. В случай, че Висшият адвокатски съвет не отмени въпросното решение, адвокатските съвети от страната да спрат да превеждат 50% от събрания членски внос в полза на Висшия адвокатски съвет.”

„След като Висшият адвокатски съвет в нарушение на закона и в опит за явна репресия, е взел решения за образуване на дисциплинарни преписки срещу адвокат Меглена Гунчева в качеството й на председател на Адвокатска колегия-Хасково и срещу адвокат Татяна Михайлова в качеството й на председател на Адвокатска колегия-Смолян ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решения на Общо събрание на адвокатите в страната, както и на решенията на Общите събрания на адвокатите от съответните адвокатски колегии и на адвокатските съвети, то на по-силното основание следва да сте принципни и да гласувате образуването на дисциплинарна преписка срещу адвокат Ралица Босилкова Негенцова в качеството й на председател на Висшия адвокатски съвет ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение на Общото събрание на адвокатите в страната.“ – пише в обръщението към членовете на Висшия адвокатски съвет на смолянските адвокати.

Писменото съобщение на членовете на Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия-Смолян е внесено във Висшия адвокатски съвет на 02.07.2020 година, а към настоящия момент заседание на Висшия адвокатски съвет е насрочено за 10.07.2020 година. Интересно е дали така направеното искане ще бъде включено в дневния ред на ВАдвС или ще бъде подминато с поредното мълчание от страна на членовете на съвета, питат се адвокатите от Смолян.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close
Close