Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТ

АДФИ откри тежки финансови нарушения в Община Смолян

Кметът Николай Мелемов отклонил над 500 хил. лева целеви средства

Кметът на Община Смолян Николай Мелемов е нарушил на два пъти Закона за публичните финанси, установи Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Съставени са му два акта, сочи докладът на агенцията, с който „Отзвук” разполага. (виж документа тук)

Инспекцията в общинската администрация е започнала на 1 септември 2016 г. и е приключила на 28 октомври с основна задача – проверка за законосъоразност и документална обоснованост при разходването на средствата за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, предоставени от държавния бюджет и прилагането на режима за възлагане на обществени поръчки.

Проверени са три обществени поръчки, при двете от тях са констатирани тежки финансови нарушения и отклоняване на 533 250 хил. лв. целеви средства, предназначени за ремонт на два пътя до селата Сивино и Виево. Финансирането е отпуснато от Министерството на финансите. За 2015 година на Община Смолян е утвърдена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 578 400 лева. От тях 938 600 лева са определени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. Това са пътят Смилян – Букаците – Люлка – Сивино с финансиране от 191 000 лева; пътят Широка лъка – Солища – Стикъл – мах. Бърцето – 379 350 лева целева субсидия и пътят Соколовци – Момчиловци – Баните – Виево, мах. Терзийска, за който са предвидени 342 250 лева.

И за трите пътни участъка са проведени процедури през 2008 г. по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, когато кмет на общината е Дора Янкова.

За пътя до Сивино са получени две оферти – от „Пътни строежи”АД – Пловдив, и „Виастройинженеринг” ООД – Смолян. Първият участник е отстранен и обществената поръчка печели „Виастройинженеринг”. Фирмата обаче не започва работа на обекта поради липса на осигурени средства. Чак през 2015 г., след актуализация на бюджета, с решение на ОбС Община Смолян изпраща заявка за лимита на целевата субсидия и е поискала финансиране в размер на 191 000 лева. Тези средства така и не отиват за пътя за Сивино. По време на финансовата инспекция е извършена проверка на място. Заедно с представителите на АДФИ е присъствала и Ружка Илчева – гл. специалист “СИОС” в общинската администрация. При проверката се установява, че през 2015 г. не са извършвани СМР на обекта. Съставен е и констативен протокол. Впоследствие от АДФИ изискват информация относно приетите, изпълнени, фактурирани и изплатени видове работи за пътя към Сивино. В справката от общината е посочено, че по фактура № 969/28.08.2015 г., издадена на „ИСА 2000” ЕООД (която придоби през юли 2015 г. фалиралата фирма „Виастройинженеринг”), са изплатени 62 037.03 лева за извършени СМР на смолянските улици „Заводска” – асфалтиране, „Превала” – асфалтиране, „Деспот Слав” – ремонт, „Гимназиална” – изкърпване, „15-та” в Дунево – асфалтиране, изкърпване на пътя Смолян – Дунево и направа подход към стадиона в Смолян. За останалите 128 962,97 лева е издадена втора фактура № 970/28.08.2015 г., отново на „ИСА 2000” за ремонт на ул. „Евридика” и подход към блок „Невяста” 12; ремонт на ул.”Дичо Петров” и ремонт на ул. „Бузлуджа”.

В констатациите си проверяващите посочват, че извършените и изплатени видове работи по посочените фактури не са изразходвани по предназначение, като пред Министерството на финансите е представена невярна информация при заявяването и отчитането на целевата субсидия. „Налага се изводът, че през 2015 г. от „Виастройинженеринг” ООД не са извършвали СМР на обекта. Следователно получената от държавата субсидия, предоставена на Община Смолян, не е усвоена и подлежи на връщане в срок до 31.01.2016 г.”, пише в доклада на АДФИ. Субсидията обаче така и не е възстановена, отчитат контролните органи. С това кметът Николай Мелемов като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити е нарушил чл.129, ал. 1 от Закона за публичните финанси. За извършеното нарушение на Мелемов е съставен акт.

Втората проверка е на пътя към Стикъл. Процедурата отново е започната през 2008 г. от Дора Янкова. Първоначално за изпълнител е избрана фирма „Пирейс” София. През 2015 г., след актуализацията на бюджета от общината заявяват 379 350 лева за ремонт на трасето. На 21 септември 2016 г. е извършена проверка на място с участието на Васка Караджова – директор дирекция „СИОС” в общината, и Бисер Юруков – технически ръководител към фирмата. Установява се, че за периода 2009 – 2015 г. е извършвано строителство в участък от 3 км и 400 м. През последната година СМР са извършвани на трасе от 1.3 км., като е положен асфалт, направена е подпорна стена, поставени са еластични огради и др. Миналата година в ремонтирания участък е нарушен асфалтът заради активирало се свлачище, сочат още констатациите. „Тъй като обектът не е изпълнен към датата на извършване на проверката, не може да се установи обемът на действително извършените работи”, пише в доклада.

Третата процедура – пътя за село Виево, също е стартирала през 2008 г. Цената за цялостното изпълнение на обекта е 1 316 736 лв., а финансирането е планувано да се извършва поетапно. Обществената поръчка първоначално се печели от „Хефест” ООД, но след обжалване до КЗК решението за избор на изпълнител е отменено. При повторното разглеждане на офертите поръчката се печели от „Виастройинженеринг”. По данни на инспектиращия орган по договора не са извършвани строително-монтажни работи и няма плащания. Той е прекратен на 27 юли 2009 г. Пътят за Виево е включен в актуализирания списък за капиталови разходи на Община Смолян за второто тримесечие на 2015 г. Заявено е и финансиране от Министерството на финансите в размер на 342 250 лева.

При извършената проверка на изпълнението на сключения договор от АДФИ установяват, че на обекта не са извършвани СМР. В изисканата от Община Смолян справка относно приетите, изпълнени, фактурирани и изплатени видове работи е посочено, че сумите са изплатени на „ИСА 2000” по две фактури – 969/28.08.2015 г. – 111 973,70 лв. и 454/18.09.2015 г. – 205 243.00 лв. От приложенията по първата фактура е видно, че сумите за извършени СМР на улиците „Заводска” – асфалтиране, „Превала” – асфалтиране, „Деспот Слав” – ремонт, „Гимназиална” – изкърпване, „15-та” в Дунево – асфалтиране, изкърпване на пътя Смолян – Дунево и направа подход към стадиона в Смолян. За същите тези улици общината е издала същата фактура, но с друга сума – 62 037.03 лева, изплатени вместо строителството на пътя към Сивино. С останалите 205 243.00 лв е извършен ремонт отново на улици в Смолян – „Кольо Шишманов”, „Дичо Петров”, „Грудьо войвода”, „Чан”, „Студентска” и „Димитър Благоев”.

„Извършените и изплатени видове работи по посочените фактури не са изразходвани по предназначение, а на Министерството на финансите е предоставена невярна информация при заявяването и отчитането на целевата субсидия”, категорични са проверяващите от АДФИ. Съставен е и втори акт на кмета Николай Мелемов за нарушение на чл.129, ал. 1 от Закона за публичните финансите.

„Договори за тези два пътни участъка имаше с “Виастройинженеринг”, които обаче бяха със запорирани сметки. Затова нямаше как да направим заложените пътища, защото трябваше да дадем парите на НАП, а фирмата-изпълнител нямаше да свърши нищо. И затова решихме да направим няколко улици в Смолян. Няма да обжалвам съставените актове. Всичко е така“, коментира пред “Отзвук” кметът на Смолян Николай Мелемов.

Нарушения са констатирани и от бившата кметица Дора Янкова при провеждането на обществените поръчки през 2008 година. Актове не са й съставяни поради отпаднало нормативно основание.

Докладът е на Янчо Тилев – гл. финансов инспектор от Втори отдел при Дирекция „Планова инспекционна дейност в областта на обществените поръчки”. Той е от 28 октомври 2016 г. Връчен е на Община Смолян, като в определения срок не е постъпило писмено становище от кмета Николай Мелемов.

Документи

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!