НОВИНИ

500 хил. лева ще струва обходния път около срутището

В изграждането на двулентовия път между селата Влахово и Орешец ще бъдат вложени около 500 хил. лв. Той ще бъде пуснат много скоро, но укрепването на ската и съществуващото трасе ще отнеме време. То ще излезе около 7-8 млн. лв., съобщи министърът на регионалното развитие Николай Нанков по време на инспекцията на срутището край село Тикале. Той посочи, че чрез геозащитните дружества и научната общност се осъществява постоянен мониторинг на свлачищни процеси в страната. Подобни явления не трябва да се възприемат като прецедент. „Виждаме какви са ситуациите с дъждове, снеготопене, язовири, корита на реки, посочи той и съобщи, че само през миналата седмица има над 20 новорегистрирани активни свлачища. Трябва да помислим по-глобално по темата превенция и осигуряване на финансиране за подобни процеси“, заяви министърът. Трябва да се създаде инструмент за намеса на държавата и общините при подобни събития, защото не винаги става въпрос само публична инфраструктура. Свлачища и срутища засягат и частни имоти, коментира той. Според регионалния министър превенция може да има, когато има някакви индикации, докато в случая става въпрос за инцидентно събитие, което е нямало как да бъде предотвратено.

Доц. д-р Стефчо Стойнев, който е ръководител на катедра „Хидрология и инженерна геология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и ръководител на създадената експертна група коментира, че устойчивостта на склона трябва да се осигури с превантивни мероприятия и да се ограничи развитието на свлачищния процес. Изградената мониторингова система показва, че няма допълнителна активизация на процеси. Това означава, че на този етап стабилността на електропровода и водопровода е сигурна, съобщи той. Категорични сме, че на този етап не трябва да се разчиства, защото в свлачищното тяло все още има активни процеси и ако тръгнем към агресивни действия, рискуваме това да окаже влияние върху пътя. Сега той е затрупан, но е здрав и нашата цел е да запазим инфраструктурата, след което да предприемем мерки и да препоръчаме на АПИ възстановяване. Дори да пробием в момента пътя, в месеците, в които ще се изпълняват строителни работи, той ще трябва да се затвори отново. Затова обходният път е добро решение, заяви доц. Стойнев.

Advertisement
Back to top button
Close
Close