Местна власт
ТРЕНД

41 нарушения на Григор Павлов откри вътрешния одит в „Ученическо и столово хранене“

Общинският съвет поиска и независим външен одит на дружеството

41 нарушения при управлението на общинското предприятие „Ученическо и столово хранене“ от управителя Григор Павлов ЕООД е открил вътрешният одит, възложен от кмета на Смолян Николай Мелемов. Одитът е бил извършен през декември м. г., а докладът е подписан от главния вътрешен одитор Пламен Недялков.

Задълженията на общинското дружество, което спря дейността си след решение на общинския съвет в края на януари, са 185 930 лева, а вземанията едва 16 771 лева. Само към доставчиците дълговете на общинското предприятие са близо 160 000 лв.

Най-голямото задължение е към „Партнерс“ ООД – 106 085,86 лв., „Асенов“ ЕООД – 29 043,33 лв., ЕТ „Чино – Николай Чиновски“ – 9 345,56 лв., ЕТ „Велин Хаджиев“ – 8 612,02 лв., „Нипекс“ ЕООД – 2 292,55 лв., за ток, вода, телефони и др. – 5 063,22 лв.

Дълговете към персонала са 14 182,30 лв., за осигуровки, ДДС и др. – 11 305,55‬ лв.
Според одитния доклад задълженията към доставчици водят до невъзможност за нормално функциониране на дружеството. В него се припомня, че през 2016 г. общинската фирма е била на печалба от 3 000 лв., следващата година – 4 000 лв., а през 2018 г. се отчита загуба от 27 000 лв. А причините, според одитора, са повишаване размера на минималната работна заплата, цените на хранителните продукти, ел. енергията и консумативите, конкуренцията, намаляване броя на потребителите.

Отразените нарушения са предимно административни, свързани с липса на правила и изпълнение на препоръки, както и при провеждане на обществени поръчки – сключване на договори и определяне на изпълнителите.

Общинският съветник от БСП Стефан Сабрутев попита защо одитът обхваща само миналата година, но отговор така и не получи. Председателят на ОбС и вносител на докладната Венера Аръчкова уточни, че последният одитен доклад е от 2017 г. и такъв се прави на две години.

„При загубите, които регистрираме две поредни години, би следвало да информирате Агенцията за държавна финансова инспекция. Отделно от това повечето от половината констатации са забележки, в 14 от тях се препоръчва да се сигнализира АДФИ за съставяне на акт. Няма една обществена поръчка която да е наред“, каза още Стефан Сабрутев. Той направи предложение да се сигнализират съответните органи.

„Не мисля че единственият виновен е управителят Григор Павлов. Може да се окаже, че той е най-малко виновен. Там има един европроект, който много мирише. Става въпрос за „Топъл обяд“ и мисля, че голяма част от загубите се дължат на този „Топъл обяд“, добави Сабрутев.

Венера Аръчкова предложи да бъде ангажиран външен независим одит, което бе прието с 26 гласа „за“ и 1 „против“. Общинските съветници не приеха предложението на Стефан Сабрутев с 11 „за“, 4 „против“ и 12 „въздържали се“. Със 17 гласа „за“ докладната в цялост бе приета от ОбС.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close
Close