НОВИНИ

24 фирми обжалват и втория конкурс за водния цикъл на Смолян

И обявената втора обществена поръчка за „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по червената книга на ФИДИК е обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Информация за това бе публикувана на сайта на КЗК. Жалбата е постъпила на 21 май.

Тя е подадена от 24 фирми – „Адванс строй“ ЕООД, „Ай Пи Зет“ ЕООД, „Артстрой“ ООД, „Барин Алп“ ЕООД, „Билдер“ ЕООД, „Венигаз“ ЕООД, „ВиК-строй“ ЕООД, „Викторио“ ЕООД, „ЕДИСтрой“ ЕООД, „Ековат-България“ ЕООД, „Инвестстрой“ ЕООД, „Инджовстрой“ ЕООД, „Инфрастройгруп“ ЕООД, „Кобрети 69“ ЕООД, „Красин“ ООД, „Крис-МТ“ ООД, „Минерал“ ЕООД, „Палас трансстрой“ ЕООД, „Строител“ ЕООД, „Стройвъзход“ ООД, „Стройинженеринг-В“ ЕООД, „Талант-М“ ЕООД, „Томов-трейд“ ЕООД и „Юнимекс“ ООД.

Същите дружества плюс „Ростер“ ООД обжалваха на 8 май и конкурса съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, за близо 56 милиона лева с ДДС, за който „Отзвук“ писа.

Сегашният конкурс е за над 27 млн. лева с ДДС и предвижда изграждане на нова водопроводна мрежа – 2692 метра, реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа от 5431 метра, изграждане на нова канализационна мрежа – 8452 метра и реконструкция на съществуваща канализационна мрежа от 9070 метра.

Както и в предишната жалба от 8 май, смолянски фирми твърдят, че „ВиК“ ЕООД е нарушило принципите за равнопоставеност и недопускане на дискриминация като умишлено давало предимство на определен кандидат.

Смолянските фирми са недоволни от условието, поставено от шефа на „ВиК“ ЕООД, за минимален оборот от участниците в конкурса от 30 милиона лева през последните три години. Допълнително ограничение е условието за изискуем опит през последните 5 години най-малко 8 километра водоснабдителна и 17 километра канализационна мрежа.
Фирмите смятат, че и методиката за оценка на офертите е порочна. Тя предвижда изпълнителите на водния цикъл да се изберат по критерия „Концепция за изпълнение“ с тежест 65% и цена – 35%. Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) дава право на възложителите да изискват планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close