НОВИНИ

22 000 лични карти изтичат през тази година

През 2020 г. изтича срокът на валидност на 22 282 лични карти. Подлежащите на смяна документи са три пъти повече в сравнение с 2019 г., когато са били издадени 7 061 лични карти. През януари трябва да бъдат подменени 197, февруари – 416, март – 589, април и май – 1600, а до края на годината между 2 500 и 2 700 на месец.

Подлежащите на подмяна шофьорски книжки са около 10 000, а изтичащите задгранични паспорти – 8 380.

Поради очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи в ОДМВР-Смолян са предприети редица мерки, които да улеснят гражданите при подмяна на документите за самоличност. Регламентирана е възможност за предсрочно издаване на български лични документи. Гражданите могат да подават заявления за подмяна на личните си документи и преди изтичане срока на валидност. В случай, че постоянният ви адрес е на територията на Смолянска област, заявление за издаване на български лични документи може да подадете във всяко от звената „Български документи за самоличност“: В ОДМВР-Смолян в гр.Смолян, бул.“България“ № 67, РУ-Девин, РУ-Мадан, РУ-Златоград и РУ-Чепеларе.

Заявление за издаване на български лични документи може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР на интернет адрес e-uslugi.mvr.bg, когато лицето притежава валидно квалифицирано удостоверение за електронен подпис.

В Областната дирекция е създадена организация за прием на заявления за издаване на български лични документи по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други. Организираният прием се извършва от звената БДС, които обслужват гражданите от общината, или посредством мобилни биометрични станции на място, където технически е възможно да се оборудва временен пункт за приеман на заявления – в служебно помещение на полицейски участък. Организиран прием на заявления може да се извърши от екип на служители чрез мобилна биометрична станция и в подходящо помещение на съответната институция, ведомство, кметство или другаде. В този случай е необходимо предварително да ни бъде предоставен списък на желаещите да подменят личните си документи, в които да бъдат посочени ЕГН и трите имена на лицата, вида на документа за самоличност и вида на услугата. При желание на големи групи граждани да се възползват от предоставената възможност да подменят документите си за самоличност чрез организиран прием на заявления, е необходимо да се подаде искане до директора на ОДМВР-Смолян, като в него се посочи лице и телефон за контакт.

В изпълнение на горните организационни мерки, уведомяваме гражданите, че е организиран следния прием на заявления за издаване на български лични документи:         На 21.01.2020г. ще се осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи в с. Петково в ДПЛПС.

На 23.01.2020г. ще се осъществи прием на заявления за български лични документи в гр.Рудозем  в сградата на Полицейски участък. При интерес от страна на гражданите, приемът на заявления може да продължи и на 24.01.2020г.

До края на март изнесен прием на документи е предвидено да бъде осъществен и в общините Доспат, Неделино и Баните, като точните дати за всяка община ще бъдат оповестени допълнително, след като бъде създадена необходимата организация.

Статистиката показва, че през месеците април и май натовареността по издаване на лични карти ще бъде двойно по-голяма в сравнение с първите три месеца на годината, а през летните месеци до края на годината – пет пъти по- голяма. От полицията препоръчват на тези, чиито документи са със срок на валидност през лятото, да подадат заявленията си по-рано, с цел да избегнат чакането на гишетата, в това число и при получаване на личните документи.

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close