РАЗСЛЕДВАНЕ

200 куб. м камъни и 120 дни безхаберие

200 куб. м камъни стоят на пътя между Смолян и Мадан край разклона за с. Тикале вече 120 дни. Никой нищо не пипа. Само един камък, служещ за бариера, се премества от време на време, за да минат камиони на „ИСА 2000” или други „специални автомобили”. Встрани от платното стои захвърлена табела, която предупреждава, че е забранено преминаването дори на пешеходци. Автомобилният трафик между Смолян – Мадан е пренасочен през новия обход през тесните улици на с. Влахово и после се спуска по стръмен наклон до Тикалско дере.

Пътната агенция, Областта и Общината мълчат и повече от 2 месеца няма нито едно съобщение за свлачището край Тикале – кога ще бъде разчистено, има ли проект, избран ли е изпълнител и кога ще бъде възстановено движението по главния път

Как 10 дни станаха 7-8 месеца

На 7 март т. г. около 200 куб. м. камъни се срутиха на пътя Смолян – Мадан между с. Влахово и разклона за с. Тикале. Движението бе спряно, а полицейски патрул връщаше автомобилите с указание да използват обходен маршрут през гр. Рудозем. От общинския център Смолян бяха откъснати 11 населени места около с. Търън. На 10 март (събота), когато едната лента на пътя бе отворена, разчистването внезапно бе спряно. Свлачището е изключително опасно поради надвиснали скални късове, обявиха в хор всички институции – от кмета на Търън до министър Николай Нанков.
Тогава на място пристигна вече бившият шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Дончо Атанасов. Той обяви, че на 12 март (понеделник) в АПИ ще бъде проведено съвещание с всички водещи специалисти. „Ще бъде обсъден и вариант за изграждане на алтернативен път, каза още Атанасов.

На 14 март ръководителят на експертната работна група, назначена от АПИ, доц. Стефчо Стойнев от Минно-геоложкия университет, заяви, че има процес на бавна стабилизация на срутището.

  • „Ежедневните замервания, направени на стълбовете от 110 kW трасе, показват, че от няколко дни няма деформации и няма движение на свлачищните процеси нагоре по склона. До десет дни движението по едната лента може да бъде пуснато“, каза той.
Доц д-р Стефчо Стойнев и работната група правят оглед на ссрутището, 14 март 2018 г.

Само ден по-късно властта в лицето на министър Николай Нанков бе на друг акъл – свлачището е изключително опасно, то е „най-голямото на главен път” и за укрепването му ще са необходими 7-8 месеца и най-малко 7-8 милиона лева. За да успокои населението министърът добави, че до 10 дни ще е готов обходен път от 1.4 км., за който ще са необходими 500 хиляди лева.

Без проект, но с избран изпълнител

Веднага след посещението на министър Нанков „ИСА 2000”, собственост на Юлиян Инджов, започна да прокарва изцяло нов път над свлачището през гората с тежка механизация, през терени, които са горска територия, общинска и частна собственост. Работата беше извършвана без проект, без подробен устройствен план, без строително разрешение от главния архитект на Община Смолян. И без да е променено предназначението на имотите.

Строителството на обходния път Тикале – Влахово

На въпрос защо обходният път се строи без проект и без строително разрешение областният управител на Смолян Недялко Славов заяви, че се прокарва горски тракторен път, за което фирмата имала договор с Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП). Проверка в регистрите показа, че между дружеството и Обединение „КП” ДЗЗД – София на 11 октомври 2017 г. след проведена обществена поръчка е подписан рамков договор за „проектиране и авторски надзор на строителството на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях” за 60 милиона лева. Съдружници в обединението са „ИСА 2000” с 50% и още три фирми с по 16.67%. Как така горският път съвпадна с обхода, никой от представителите на отговорните за това институции не пожела да отговори на зададените им въпроси.

Камъкът е отместен от багер на „ИСА 2000“, за да премине през свлачището товарен автомобил на фирмата, 6 април 2018 г.
Камион на „ИСА 2000“, а след него и два леки автомобила преминават през освободения път на свлачището, 6 април 2018 г.

Кметът, който не загуби и минута, но изчака 20 дни

Обходният път е пробит и започва неговото уширяване, заявява на 25 март зам.-министърът на регионалното развитие инж. Валентин Йовев. Два дни по-късно – на 27 март кметът на Смолян Николай Мелемов обявява бедствено положение във връзка със свлачището от 7 март. А на 29 март е свикано заседание на общинския съвет, на което кметът иска разрешение „да започне изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Обходен път Тикале – Влахово”, както и одобрение на споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Смолян“. Това искане на Мелемов е подкрепено с почти пълно единодушие.

  • „Смисълът и на този ПУП, който предлагаме, и на споразумението, е да облекчим АПИ да може да построи обходния път, да може да разчиства и свлачището без стандартните процедури, мотивира се кметът. Те (АПИ – бел. ред.) ни препоръчаха да обявим бедствено положение. Това са стъпките, с които ние можем да помогнем на агенцията, която е и собственик на пътя, да може възможно най-бързо да се отстрани свлачището”, казва пред съветниците Мелемов.

Любопитно звучи и изказването на Ангел Безергянов, председател на групата съветници от ГЕРБ в Общинския съвет на Смолян.

  • „Знаете, бедственото положение беше обявено по препоръка на АПИ, съответно да се намалят и предотвратят законовите срокове, по които ще се действа. Знаете, процедурите са тежки, но това е една препоръка, с която ние се ангажираме и кметът на общината най-отговорно, и не загуби дори минута време да обяви това бедствено положение, което отговорните институции да могат по-бързо и своевременно да свършат своята работа. От гледна точка на въпросната докладна, разбира се, ние ще я подкрепим. Заставаме изцяло зад всички органи и институции.” – заявява и председателят на групата съветници от ГЕРБ Ангел Безергянов.

Не 500 хиляди, а повече от 2 милиона лева

На 13 април обходният път е пуснат в експлоатация. Комисия, включваща зам.-кмета на Смолян инж. Мариана Цекова, главния архитект на общината арх. Димитър Димов, шефката на Областното пътно управление Костадинка Миланова и шефът на „Пътна полиция” – Смолян Костадин Марковски подписва временно разрешение за движение по този път. И изпраща документите на шефа на Агенция „Пътна инфраструктура“, който да го одобри, въпреки че по статут е тракторен горски път, но асфалтиран, с пътна маркировка и мантинели.

Според отлично осведомен източник строителството на обхода не струва 500 хил. лв., както обяви министър Нанков, а повече от 2 милиона лева,

Напуканият асфалт по обходния път

Вече е месец юли, но подробният устройствен план – парцеларен план за обект: „Обходен път Тикале – Влахово” все още не е готов и не е внесен за одобрение в общинския съвет. Пътят обаче се използва от леки и товарни автомобили до 12.5 тона, макар и със страх от шофьорите. Не само заради недостатъчното укрепване, изключително стръмните участъци и остри завои, които са извън изискванията на Наредбата за проектиране на пътища. А защото непрекъснато се свличат земни маси, самият път също пропада, за което свидетелства и напуканият асфалт по него.

  • „Така е построен, че има свличане на земни маси”, признава и областният управител Недялко Славов. Днес ситуацията е показателна, че при обилни дъждове има проблем, добави той.

Нови отсрочки – до догодина!?!

Преди месец – на 7 юни 7 общински съветници от коалиция КРОС поискаха информация от кмета на общината кога ще бъде разчистено свлачището край с. Тикале, на какъв етап е проектната готовност на АПИ, има ли избран изпълнител и какъв е крайният срок за възстановяване на движението по главния път.

  • „Пътят е с много опасни наклони и на места с недостатъчни габарити за разминаване, което е предпоставка за катастрофи. Жителите на селата с тревога питат как ще пътува през зимния период, ако пътят от свлачището все още е блокиран.” , каза от името на групата общинският съветник Валентин Кюлхански. Информация още няма.
По новоизградения обходен път непрекъснато се свличат земни маси. По време на обилните дъждове в края на м. юни обходът непрекъснато се свличаше, а свлачището на главния път НЕ МРЪДНА.

Попитан от „Отзвук” областният управител Недялко Славов обясни, че АПИ не е забравила за свлачището. Проектът е готов и е разделен на две – аварийни дейности и дейности по трайното укрепване, каза той. Аварийните – замрежването, анкерирането и изземването на падналата скална маса, вече са възложени и в рамките на три месеца ще пуснем движението, каза Славов. Това по негови думи ще струва 1.2 милиона лева. Очакваме да бъде внесена от чужбина високоякостна мрежа, която ще бъде монтирана от алпинисти” – допълни областният управител. А трайното укрепване щяло да върви по процедури след като приключи аварийното. С разрешение за строеж и обществена поръчка. Догодина?!!

Зарко Маринов

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Back to top button
Close
Close
Close