НОВИНИ

Кметът на Мадан подменя ВиК-мрежата в два квартала

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор за пълна реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа в кв. „Възраждане“, и улиците „Рила“ и „Вечерница“ в кв. „Шаренка“ в града. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 735 156,21 лв. е осигурена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

Строителните дейности ще стартират веднага щом времето позволи. След подмяна на ВиК-мрежата ще бъде положен нов асфалт с нова тротоарната настилка и бордюри. Средствата са осигурени по друг одобрен проект на общината: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020.

След изпълнението на проекта 70% от водопроводната мрежа в централната градска част ще бъде подменена, каза пред „Отзвук“ кметът на Мадан Фахри Молайсенов. Предстои кандидатстване с нов проект, с който изцяло ще бъде подменена ВиК-инфраструктурата в града, добави той

Advertisement
Back to top button
Close
Close