НОВИНИ

2 000 лева глоба за „ВиК“, изливала без разрешително фекалии в река

2 000 лева ще плаща „ВиК“ за заустване на отпадъчни води без разрешително в река Неделинска. Солената санкция е наложена от Басейнова дирекция – Пловдив и е само част от глобите, които отнесе водното дружество.

Проверката в Неделино е извършена на 13 юли м. г. Експертите констатирали, че „ВиК“ ползва повърхностен воден обект – река Неделинска в града, за заустване на битово-фекални отпадъчни води на част от къщите на една от улиците, посредством изградена канализационна мрежа. Дадена е препоръка до 13 септември същата година да се подаде заявление с необходимите документи в Басейнова дирекция за издаване на разрешително за ползване на водния обект. Заявление е подадено, но в последствие процедурата е прекратена, тъй като от „ВиК“ не са внесли необходимите документи.
Актът е връчен на директора Мариан Николов на 11 август 2017. Направено е възражение в срок, което е било обсъдено при съставяне на наказателното постановление, сочат от Басейнова дирекция.

Миналата седмица Административният съд в Смолян потвърди наказателното постановление. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още 17 глоби от по 150 лева са наложени на „ВиК“ Смолян от Басейнова дирекция в Пловдив. Нарушението е, че черпи вода за питейно-битово водоснабдяване без да има разрешение от Басейнова дирекция. Според шефът Мариан Николов проблемът не е от сега, а е заварен и трябват няколко години, за да се приведе всичко в ред.

Advertisement
Back to top button
Close