Новини

15 години съветниците в Смолян работили с незаконен правилник

С решение по адм. дело № 79/2018 г., Административният съд в Смолян отмени по протест на Окръжната прокуратура правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Смолян. В протеста на държавното обвинение се сочат съображения за допуснати нарушения на Закона за нормативните актове, свързани с неговото обнародване след първоначалното му приемане.

Представителят на Общинския съвет по време на делото също признава, че подаденият протест е основателен. Нарушението било констатирано и вече са предприети мерки за приемане на нов правилник, който обаче все още не е гласуван.

Процедурата по приемането на правилника на ОбС Смолян е започнала с докладна записка на тогавашния председател на ОбС д-р Тодор Кумчев. На 8 декември 2003 година подзаконовият нормативен акт е приет със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“. Впоследствие той е изменян 11 пъти. Установено е обаче, че проектът не е бил обнародван в Държавен вестник, нито е публикуван в местния печат или разгласен по друг начин на населението, с което нарушено тогава действащото законодателство. Нака 15 години съветниците работили с незаконен правилник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд.

Отмяната на правилника не поражда правни последици за минал период. „Приема се, че всичко, което е настъпило като правни последици по време на действието на правилника, е настъпило. Ако скоро не се приеме нов правилник обаче ще стане анархия. За всички уредени въпроси може да се прилага ЗМСМА, но не може да се прилага по аналогия отмененият правилник и всички решения, които ще бъдат приети въз основа на него, вече ще бъдат незаконосъобразни“, коментираха от Административния съд.

БЛИЦ
Председателят на ОбС Димитър Кръстанов: Мисля, че отмяната на правилника няма да доведе до сътресения

Г-н Кръстанов, ще обжалвате ли решението на Административния съд?
Най-вероятно ще обжалваме. Все още не сме получили решението, не сме го чели, и не сме се запознали с него, за да вземем решение.

До какви последици ще доведе отмяната на този правилник?
Как да ви кажа, преди 15 години се е считало, че този акт не засяга трети лица, че е вътрешно организационно-административен и засяга общинските съветници и не се налага да бъде публикуван за обсъждане. Такава е била тогава преценката. Фактически той 15 години е в сила и през това време е донесъл само позитиви, няма по никакъв начин установени негативни правни последици от неговото прилагане. Но така или иначе прокуратурата е преценила така и съдът го отменя. Все пак ще решаваме в близките няколко дни дали ще има обжалване или не. Пак казвам много е вероятно да обжалваме.

За да имате време да приемете новия правилник, ли?
Да, ние от края на миналия месец обсъждаме новия правилник, който има редица подобрения, редица актуални моменти, тъй като този, който бе отменен е приет декември 2003 г.

Евентуално ако Общинският съвет не успее навреме да приеме новия правилник, до какво ще доведе това?
Ако не успеем да приемем новия правилник, което надявам се да не се случи, сигурно ще има моменти, в които ще трябва да се произнасяме с конкретни решения по определени процедури в самите заседания на Общинския съвет, т.е. ние ще удължим по този начин самата процедура по произнасянето по определени докладни записки, главно на кмета на общината и други въпроси, които решаваме. Ако тези тези организационно-административни процедурни въпроси не са решени, се налага в момента на работа да се приеме процедура или правило. Но мисля, че това само по себе си няма да доведе до сътресения в нашия орган на местно самоуправление. Достатъчно сериозни хора има в Общината и Общинския съвет, има колеги с опит и се надявам да се справим.

Елена Павлова

Покажи още
Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker