ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

100 000 лева за облагородяване на дворното пространство на ТИЦ-а в Неделино

Срок за подаване на оферти: 24.04.2018 г.
Стойност на поръчката без ДДС: 97 127,99 лева
Критерии за възлагане:
Цена за изпълнение на поръчката – 50%
Техническо предложение – 25%
Гаранционен срок – 15%
Срок на реакция при дефекти и повреди – 10%

„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДВОРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“ Предвижда се цялостно подновяване на всички настилки в двора, както и изграждане на различни развлечения, изграждане на игрище за петанк, финтес на открито, тенис на маса и др. Предвидени са и места за отдих, като ще бъдат изградени и две беседки. Всички фундаменти на съоръженията ще бъдат заменени от съответната бетонова плоча, която ще работи с цялата си площ. Фундирането на съоръженията ще се извържи спрямо изискванията на производителя. Предвижда се изменение на входа към двора като от вход за коли ще бъде реконструиран във вход за пешеходци. Ще се изгради и нов паркинг, който да осигури достъп на хора с увреждания.

 

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nedelino-838/.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close